Syd-Syd samarbetet stärks

Ugandas president Yoweri Museveni: "Det är omöjligt att inte tala om Kuba och dess arv i dessa länder. Kuba och Fidel Castro hjälpte oss att bygga en läkarskola som nu är mycket viktig; och kubanska läkare kom inte bara hit för att behandla patienter här, utan också för att utbilda vår personal". Foto: Estudios Revolución.

Syd-Syd samarbetet stärks

Enhet, samarbete, komplettering och solidaritet var viktiga principer som vägledde det arbete som utfördes under två intensiva dagar vid det tredje toppmötet i Syd, vars avslutningssession ägde rum på måndag eftermiddag, med närvaro av medlemmen i den politiska byrån och vicepresidenten för Republiken Kuba, Salvador Valdés Mesa.

Mötet, som av många av deltagarna betraktades som en milstolpe för världen och ett uttryck för den högsta känslan av samarbete mellan länderna i söder, präglades av sökandet efter åtgärder som syftar till att fördjupa samarbetet för våra folks utveckling. Syd-syd-samarbetet har, vilket många deltagare, däribland mer än tjugo stats- och regeringschefer, intygade, bevisat värdet av dess utbyten.

Ugandas president Yoweri Museveni, i egenskap av tillfällig ordförande för 77-gruppen och Kina, betonade i sitt slutanförande att en välmående utveckling för alla folk, och inte bara för några få, endast kan uppnås om alla familjer deltar i skapandet av arbetstillfällen och varor och tjänster, både som arbetsgivare och arbetstagare.

”Det är omöjligt att inte tala om Kuba och dess arv i dessa länder. Kuba och Fidel Castro hjälpte oss att bygga en läkarskola som nu är mycket viktig; och kubanska läkare kom inte bara hit för att behandla patienter här, utan också för att utbilda vår personal”, påminde han.

Ugandas president var medveten om hur nödvändigt det är att utveckla ekonomierna i syd för att gynna befolkningen i länderna, och sade att det är viktigt att uppnå fred på global nivå, eftersom det annars inte kommer att vara möjligt att gå vidare mot välstånd.

”Denna grupp har mycket större potential än det verkar, och om vi arbetar tillsammans kan vi uppnå mycket”, sa han, efter att ha exemplifierat hur mycket som har gjorts i byggprojekt, investeringar, livsmedelsproduktion och annat.

Detta toppmöte, som också präglades av respekt och en konstruktiv atmosfär mellan alla länder, fokuserade främst på situationen i Palestina, med fördömande av Israel, solidaritet med det palestinska folket och uppmaningen till ett omedelbart och ovillkorligt eldupphör.

Andra återkommande frågor som togs upp var den alliansfria rörelsens viktiga roll i den internationella sfären, uppnåendet av målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, kampen mot klimatförändringarna, reformen av FN och förkastandet av ensidiga tvångsåtgärder, med särskild tonvikt på fördömandet av blockaden mot Kuba.

Cubadebate 240122 (ZT)

Los países del Sur pueden hacer mucho juntos

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72