Blockadnotiser

Upplagt av Zoltan T

Världshistoriens längsta blockad går mot sitt 60:e år. Den är nu hårdare än någonsin. Den slår mot företag och enskilda i hela världen. Det är [ … ]