EU-parlamentet har ingen rätt att döma Kuba

2023-07-13 Christine 0

Europaparlamentet saknar moralisk, politisk och juridisk auktoritet att döma Kuba Uttalande av Folkmaktens Nationalförsamlings utrikesutskott: Utrikesutskottet vid Folkmaktens Nationalförsamling (ANPP) tillbakavisar bestämt den resolution som [ … ]