Perus utrikesminister avgår

2022-09-11 Christine 0

Perus utrikesminister avgår President Pedro Castillo och Miguel Rodríguez Mackay hade flera meningsskiljaktigheter i internationella frågor, särskilt när det gällde erkännandet av Sahariska arabiska demokratiska [ … ]