Tankar efter den stora Brysseltribunalen

Sandra Pereira, medlem av Portugals Kommunistparti PCP. Ledamot för "Enade Vänstrn" i EU-parlamentet. Foto: EU_Wikimdia

Tankar efter den stora Brysseltribunalen

Av Sandra Pereira, Portugals Kommunistparti, ledamot för ”Enad Vänstern” i EU-parlamentet

Det var med stor stolthet och ära som jag i november 2023, som medlem av Portugals kommunistparti och medlem av Vänstern i Europaparlamentet, deltog i den internationella tribunalen mot blockaden av Kuba.

Förenta staternas införande av en ekonomisk, kommersiell och finansiell blockad mot det kubanska folket är en grym, omänsklig och kriminell handling.

Hur är det möjligt att en suverän stat under mer än sex decennier har varit föremål för denna oacceptabla tvångsåtgärd som vidtagits unilateralt och extraterritoriellt, i öppen strid mot principerna i Förenta nationernas stadga och internationell rätt?

Hur är det möjligt att blockaden fortsätter att tillämpas efter mer än 30 resolutioner från FN:s generalförsamling som kräver ett slut på blockaden, där USA dagligen försöker hindra Kubas ekonomiska och sociala utveckling och angriper det kubanska folkets rättigheter, inklusive svårigheter att få tillgång till viktiga varor för hälsa, livsmedel, utbildning eller ekonomiska planer, vilket medför stora skador och konsekvenser?

Det var därför på tiden att denna viktiga internationella tribunal inrättades!

Det internationella kollektivet av sex domare och tre åklagare hörde vittnesmål och samlade information som till fullo visade hur USA:s åtgärder först och främst påverkar det kubanska folkets rättigheter och dess suveränitet, men också påverkar företag och medborgare i europeiska länder och andra världsdelar som vill utveckla förbindelser med Kuba.

I ett av de största rummen i Europaparlamentet i Bryssel gav medborgare från Kuba, europeiska och latinamerikanska länder och Nordamerika, affärsmän, forskare, vetenskapsmän, konstnärer, specialister på juridiska frågor, bank, finans, internationell handel, vetenskap, hälsa, kultur, solidaritet och samarbete sina imponerande vittnesmål om blockadens effekter. Och det var rörande berättelser! Jag minns dokumentären Gota de agua, med närvaro av en av dess regissörer, Yaimi Ravelo, som berättade historien om Natalí, en femårig flicka som lider av en onkologisk sjukdom som hon kämpar mot och som djupt berörde alla närvarande och lämnade en blandning av revolt och ångest i luften, en ångest som tribunalens överläggning motverkade.

Överläggningen var tydlig: USA:s blockad mot Kuba kränker de kubanska medborgarnas mänskliga, kommersiella och sociala rättigheter och har under mer än sex decennier ”direkt eller indirekt lett till förlust av oräkneliga människoliv”. 

Jag inser mervärdet av att överläggningen hölls i Europaparlamentet, en plats där man så ofta, efter Förenta staternas påverkan, främjar skamliga manövrer för att dölja effekterna av denna överlagda, illvilliga och kriminella blockad, även mot Europas länder, och för att hindra den politiska dialog och det samarbetsavtal som Europeiska unionen har upprättat med Kuba. Nu har Kubas vänner detta andra instrument till sitt förfogande för att bidra till försvaret av det kubanska folket, av dess suveränitet och oberoende, av dess rätt till utveckling.

Jag skulle därför vilja tacka den internationella domargruppen för deras rigorösa arbete; de vittnen som gjorde sina uttalanden, i vissa fall personliga och intima; de dussintals personligheter och vänner till Kuba från olika delar av Europa och världen som reste till Bryssel för att delta och närvara vid denna viktiga tribunal och än en gång visade sin solidaritet med Kuba och sitt förkastande av blockaden; de kubanska myndigheterna som med sådan värdighet gjorde sina uttalanden inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter; till de kubanska myndigheterna som så värdigt företräder och försvarar sitt folk och står i solidaritet med de andra folken i världen och hjälper dem efter bästa förmåga; till det kubanska folket, ett oerhört exempel på motstånd, värdighet och beslutsamhet inför brutaliteten i den kriminella blockad som införts av USA.

Vid en tidpunkt då vi firar 65-årsdagen av den kubanska revolutionen, inskriven i historien som en modig och djärv befrielsehandling som, född och omvandlad till en revolutionär process, fortsätter idag av det kubanska folket och med glädje uppfyller revolutionärer och andra demokrater och progressiva över hela världen, är denna internationella tribunal ett viktigt ögonblick för att stärka det hopp och förtroende som Kubas exempel representerar för hela mänskligheten.

Kuba är inte och har aldrig varit ensamt! Många röster runt om i världen höjs i solidaritet för att försvara dess suveränitet och oberoende och dess legitima rättigheter, inklusive utveckling.

Må överläggningarna i denna internationella tribunal utgöra ytterligare ett steg mot blockadens upphörande och för att de små stora Natalis skall få rätt till den framtid de drömmer om!

Ni kan vara säkra på att vi kommer att fortsätta kämpa för det!

Sandra Pereira, Cubadebate 240108 (ZT)

¡Un tribunal histórico contra un bloqueo criminal!

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72