Tidskriften Kuba

Kuba 2 2021 I PDF format

ANSVARIG UTGIVARE:  Zoltan Tiroler
ADRESS: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm
TELEFON: 08-31 95 30
PRENUMERATION: 200 kr/år inom Sverige, 300 kr/år till utlandet.
Betala in på pg 40 54 11- 0 och ange tydligt namn och adress.

Prenumeration ingår i medlemsavgiften (300 kr/år, för studerande/pensionär/arbetslös 150 kr).

Tidskriften Kuba ger saklig och aktuell information om Kuba; samhällsutveckling, vardagsliv, ekonomi, kulturen, Kubas latinamerikanska och internationella samarbete och solidaritet. USA:s och övriga västvärldens politik mot Kuba skärskådas. Kuba är en oppositionell röst som talar för jordens fattigaste. Tidskriften berättar om andra sidor av Kuba än de som vårt lands stora medier vanligtvis gör och utkommer med fyra nummer per år.

Beställ lösnummer 25 kr från Svensk-Kubanska Föreningen info@svensk-kubanska.se

TIDSKRIFTSPAKET
TIDSKRIFTSPAKETEN är perfekta för studiecirklar, uppsatsarbete med mera. Urvalet görs bland de senaste årens nummer och i mån av tillgång. Senaste numret ingår ej.

5 nummer av Tidskriften Kuba: 120 kr inkl frakt inom Sverige.
12 nummer av Tidskriften Kuba: 200 kr inkl frakt inom Sverige.

Kuba 1 2021 i pdf format

Kuba 4 2020 i pdf format

Kuba Nr 3 2020 (PDF)

Kuba Nr 2 2020 (PDF)

Kuba Nr 1 2020 (PDF)

 

 

 

 

Kuba Nr 4 2019 (PDF)

Kuba Nr 3 2019 (PDF)

Kuba Nr 2 2019 (PDF)

Kuba Nr 1 2019 (PDF)

Kuba Nr 4 2018 (PDF)

RESUMÉ Kuba nr 4 – 2018

Kuba Nr 3  2018(PDF)

RESUMÉ Kuba nr 3 – 2018

Kuba Nr 2_2018  (PDF)

RESUMÉ Kuba nr 2 – 2018

Kuba Nr 1 2018 (PDF)

RESUMÉ Kuba nr1 – 2018