Toppmöte i Mexiko mot inflationen

Foto: Prensa Latina

Toppmöte i Mexiko mot inflationen

Vid toppmötet för latinamerikanska och karibiska presidenter som Mexiko sammankallat för att diskutera de höga priserna i regionen förespråkade Kubas president Miguel Díaz-Canel att underlätta och utvidga varuutbytet och avskaffa tullar och andra icke-tariffära hinder, informerar Josefina Vidal, Kubas biträdande utrikesminister, på Twitter. Presidenten föreslog också användningen av byteshandel, alltså utbyte av varor och tjänster mellan importörer och exportörer utan att pengar involveras.

Enligt Vidal försvarade Díaz-Canel även utbytet av viktiga tjänster och samarbete för att öka livsmedelsproduktionen och uppmanade till att dra nytta av installerad produktions- och industrikapacitet för att bidra till att länderna kan komplettera varandra och främja överföring av teknik för livsmedelsproduktion.

Kubas president menade att man bör ta itu med förbindelserna inom sjö- och luftfarten och att de förslag som toppmötet ger upphov till skulle utvidgas till att omfatta även andra länder i regionen. Han erbjöd de närvarande sitt lands omfattande erfarenheter inom hälsosektorn.

Prensa Latina 230405 /cv

Interviene presidente de Cuba en Cumbre antiinflacionaria de México