This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Fri Jun 14 23:08:46 2024 / +0000 GMT

Toppmötet G77 + Kina har inletts i Havanna
Toppmötet G77 + Kina har inletts i Havanna

Kuba är nöjd med det breda deltagandet från alla kontinenter i Toppmötet mellan 77-gruppen och Kina, som äger rum fredag och lördag i Havanna, rapporterade diplomatiska källor.

Rodolfo Benítez, generaldirektör för multilaterala frågor och internationell rätt vid Kubas utrikesministerium, informerade att mötet inleddes i närvaro av 114 länders representanter, enligt preliminära siffror.

Benítez underströk att hittills har hundra delegationer registrerat sig på toppmötets talarlistor, vilket gjort det nödvändigt att göra justeringar i programmet, inklusive att inte ta någon paus under lunchen för att kunna lyssna på så många inlägg som möjligt.

Han sade att debatten i plenum varit mycket grundlig och innehållsrik, en återspegling av den mycket höga nivån av politisk medvetenhet hos gruppens medlemmar. Han tillade att känslan av enighet, solidaritet och samarbete bland gruppens medlemmar också var förhärskande.

Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Delegationerna var i hög grad eniga om diagnosen av den nuvarande internationella situationen, liksom när det gäller att identifiera möjliga åtgärder som krävs för att ta itu med de allvarliga problem som påverkar den hållbara utvecklingen av gruppens medlemmar.

Det råder enighet om behovet av att genomföra en brådskande och djupgående reform av den nuvarande ålderdomliga internationella finansiella strukturen så att den verkligen blir representativ och tillgodoser utvecklingsländernas legitima krav, sade Benítez

Ett stort antal förslag har lagts fram under debatten, däribland att förnya Syds konsortium för vetenskap, teknik och innovation, för att främja gemensamma forskningsprojekt och produktiva förbindelser som minskar beroendet av Västs marknader.

Det föreslogs också att man skulle uppmuntra dialog mellan vetenskapliga organisationer i Syd och stärka det vetenskapliga och tekniska samfundet, samt skapa tekniska plattformar inom bland annat hälsa, miljö och livsmedelssäkerhet. Ett annat förslag var att gå vidare med att bilda ett nätverk av universitet och forskningscentra för att stärka kunskapsutbytet mellan medlemmarna i G77.

Att förklara morgondagen den 16 september som dagen för vetenskap, teknik och innovation i Syd var ett annat av de förslag som mottogs mycket väl.

Å det kubanska folkets och den kubanska regeringens vägnar tackade diplomaten de många delegationer som uttryckt sitt avståndstagande från USAs kriminella ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad.

PL/CubaSí 230915 / cv

Cuba satisfecha con desarrollo de Cumbre del G77 y China

 

 

 

 

 


Post date: 2023-09-16 08:27:16
Post date GMT: 2023-09-16 07:27:16
Post modified date: 2023-09-16 08:27:16
Post modified date GMT: 2023-09-16 07:27:16

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com