Cristiana_Chamorro

Cristiana_Chamorro

Efter militärkuppen 2019 i Bolivia säger Chamorro: ”I Bolivia har krigsmakten uppfyllt sin uppgift som en demokratisk institution och ställt sig på folkets sida i försvaret av konstitutionen och tydlighet i valet. Det bekräftades som en garanti för stabilitet och fred. Ett exempel för Nicaragua”.