Ven_buque-pdvsa

Ven_buque-pdvsa

Trump vill stänga av Venezuelas tillförsel av varor helt