Kubas_gröna_rev

Kubas_gröna_rev

Befolkningen uppmanas att odla på lediga ytor för att hjälpa till med livsmedelsförsörjningen