Twitter_blockad

Twitter_blockad

Twitter och andra sociala medier är vapen i USA:s tjänst.