Sundsvall: Lördag 9 mars kl.13, Bokcafé Röda Stjärnan. Till Kuba på solidaritetsbrigad

Oskar Wigren från Umeå visar bilder från den senaste brigadresan

Lördag 9 mars kl 13 Sundsvall, Bokcafé Röda Stjärnan, Storgatan 45, inre gården

Arr: Svensk-Kubanska Föreningen och Kommunistiska Partiet