Unesco lyfter fram Kubas framsteg inom småbarnspedagogik

Foto: Periódico Girón

Unesco erkänner Kubas framsteg inom småbarnspedagogik

En Unesco-rapport lyfter fram Kubas framsteg inom små barns vård och utbildning, som det multilaterala organet anser vara avgörande för nya generationers utveckling.

”På Kuba, där programmen för Små barns vård och utbildning (AEPI, ECCE på engelska) har prioriterats i mer än 50 år, är över 80 procent av alla barn mellan noll och ett år och 100 procent av alla tvååringar inskrivna”, står det i rapporten, med utvärderingar av olika utbildningssektorer.

Enligt källan har Kubas starka sektorsövergripande insatser med fokus på barns utbildning, hälsa och skydd, från graviditeten och framåt, och ett starkt engagemang från samhället och familjen, särskilt genom programmet Educa a tu hijo [fostra ditt barn].

Unesco framhåller också att ECCE har stor räckvidd också på landsbygden och i avlägsna områden.

FN-organisationen som specialiserar sig på utbildning, vetenskap, kultur och information påminner i rapporten om att mål 4.2 i Agenda 2030 för hållbar utveckling, som handlar om utbildning, syftar till att se till att alla barn har tillgång till kvalitativ vård och utveckling av små barn och förskoleutbildning.

Detta mål syftar till att se till att barnen är redo när de börjar i grundskolan.

Vård och utbildning för småbarn är grunden för alla andra utbildningsresultat, framhåller Unesco i dokumentet, som tar upp de icke-statliga aktörernas roll och inverkan inom sektorn.

Enligt det multilaterala organet är deltagandet i ECCE relativt lågt globalt sett, och endast en minoritet av länderna garanterar ens ett år av gratis och obligatorisk förskola.

En nyligen genomförd granskning av 193 länders rättsliga ramar visade att 63 länder hade antagit rättsliga bestämmelser om gratis förskola, och endast 51 länder hade gjort förskoleundervisning obligatorisk.

Unesco noterar i rapporten att ”i Frankrike, Ungern, Israel och Mexiko börjar rätten till förskoleundervisning vid tre års ålder”, medan ”Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Kuba, Dominikanska Republiken, El Salvador och Brasilien anser att barn har rätt till utbildning från födseln”.

5 de Septiembre, 221208
/cv

Unesco reconoce logros de Cuba en educación de primera infancia