Unesco-pris till IPK-experten María Guadalupe Guzmán Tirado

På Paris flygplats Charles de Gaulle hänger affischer med bild på pristagarna. Foto: Yahima Esquivel/Facebook.

 

Professor María Guadalupe Guzmán Tirado, doktor i naturvetenskap och chef för forsknings-, diagnos- och referenscentret vid Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri (IPK), har tilldelats L’Oréal-UNESCOs internationella pris till kvinnor inom vetenskapen.

Priset delades ut av FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) till den kubanska experten för hennes banbrytande arbete som har lett till bättre förståelse och behandling av denguefeber, en sjukdom som främst förekommer i intertropiska områden och som varje år drabbar 50–100 miljoner människor världen över.

Enligt Unescos webbplats, där de fem pristagarna presenteras per geografiskt område, har professor Guzmáns forskning lett till en bättre förståelse av denguefeberns patogenes [uppkomst och utveckling], behandlingen av dess symptom och förebyggande åtgärder.

I den 24e upplagan delas priset ut i kategorin biovetenskap och miljövetenskap till fem framstående framstående forskare från fem regioner i världen. Professor Guzmán är den första karibiska kvinnan att erhålla priset, som delades ut i Paris i den 2 juni.

Sedan 1998 har Unesco i samarbete med det franska kosmetikaföretaget L’Oréal delat ut priset till kvinnliga forskare som har gjort enastående insatser inom biovetenskap och miljö.

Yahima Esquivel, Kubas ambassadör vid Unesco, delade bilder av affischen på Facebook där hon skrev: ”Världen behöver vetenskap och vetenskapen behöver kvinnor. Den kubanska hälsovården och forskningen har i kvinnorna en enorm potential; de har varit en ovärderlig resurs i dessa tider av pandemier: till dem alla, vår oändliga beundran.”

Dr José Ángel Portal Miranda, Kubas hälsominister, sade: ”Lupe är den första karibiska kvinnan som får detta pris. Vi inom Kubas hälsovårdssystem är stolta över att ha forskare av så hög mänsklig och universell status.”

Sedan programmet Kvinnor och vetenskap inrättades 1998 har sammanlagt 122 kvinnliga forskare och mer än 3 800 begåvade unga kvinnliga forskarstuderande tilldelats priser och fått stöd i mer än 110 länder.

María Guadalupe Guzmán Tirado är ordförande för Sociedad Cubana de Microbiología y Parasitología, chef för PAHO/WHOs samarbetscenter för studier och kontroll av dengue, hedersmedlem av Kubas Vetenskapsakademi, samt medlem av World Academy of Sciences och Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD).

Hon är författare till mer än 300 vetenskapliga artiklar och korta publikationer, inklusive två hypoteser, sju patent och 20 bokkapitel. Hon är också huvudansvarig för mer än 70 nationella och internationella projekt och är en senior föreläsare med mer än 130 kurser på Kuba, i USA, Latinamerika och Karibien, bland annat.

Professor Guzmán ingår i Världshälsoorganisationens nya vetenskapliga rådgivande grupp om nya patogener och har tillsammans med 25 experter i uppdrag att fortsätta att undersöka hur SARS-CoV-2, orsaken till Covid-19, uppstod, vilket är ytterligare en utmaning för denna forskare.

Portal cuba.cu 220530 (Översättning: C. Vaple)

Distingue UNESCO a experta del IPK María Guadalupe Guzmán Tirado

Läs mer om priset på L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards

 

 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap
(150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden: Pg 40 54 11–0 eller Swish 123 589 0975

eller till insamlingen ”Mediciner till Kuba”: Pg 23 57 15–0  eller Swish 123 182 37 72