This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Thu Feb 22 23:55:19 2024 / +0000 GMT

Ungdomar från USA observerar val på Kuba
Ungdomar från USA observerar val på Kuba – och lär sig om verklig demokrati

En delegation av ungdomar från USA observerade Kubas kommunalval i november 2022 och fick en inblick i verklig folkdemokrati, där arbetarna bestämmer vem som ska styra dem, inte rika oligarker och företag.

Den 27 november höll Kuba val till sina kommunala folkmaktsförsamlingar. En delegation av ungdomar från USA observerade valet på plats, som en del av vänskapsmötet mellan USA och Kuba för ungdomar – US-Cuba Youth Friendship Meeting.

Eftersom de kom från det i grunden odemokratiska USA-imperiet var det första gången som många av deltagarna såg ett fungerande valsystem, där massorna faktiskt deltar och där majoriteten verkligen styr.

"Vi observerade röstningen i La Corbata, en stadsdel i Havanna som för närvarande genomgår en upprustning. Vallokalen låg i ett nybyggt kultur-teknologiskt centrum, som också inrymmer konstprogram, undervisningslokaler, ett datalabb, och utrymmen där man kan hålla skolavslutningar och samhällsevenemang.

Vid ankomsten förvånades vi över hur effektivt röstningsförfarandet gick till. Det var inga långa köer vid röstningslokalen, medan det i USA är typiskt att väljarna – särskilt i fattigare stadsdelar – får stå i kö i timmar för att få rösta.

En lokal valfunktionär förklarade för oss att alla medborgare permanent bosatta på Kuba automatiskt registreras som röstberättigade från 16 års ålder. Vid 18 års ålder kan de bli nominerade för att kandidera till delegat."

Nomineringsprocessen sker under veckorna före valet. Mellan den 21 oktober och den 18 november deltog mer än 6 miljoner väljare – 73 procent av de röstberättigade – i stadsdelsförsamlingarnas nomineringsmöten.

De nominerade föreslås av enskilda medborgare, lokala samhällsgrupper, bland annat av Kommittéerna för revolutionens försvar, CDR, landets största massorganisation med mer än 8,4 miljoner medlemmar av en befolkning på 11 miljoner, Kubas kvinnofederation, FMC, som har mer än 85 procent av alla kubanska kvinnor över 14 år som medlemmar, och Kubas kommunistparti.

Kommunistpartiet är inte ett valparti, det "handplockar" inte kandidater och medlemskap i partiet är överhuvudtaget inget krav för att få kandidera.

Innan valet går det Nationella valrådet från hus till hus för att verifiera uppgifterna  om väljarna. I år, efter att orkanen Ian hade ödelagt provinsen Pinar del Río i öster, uppsöktes de personer som fortfarande var evakuerade där för att försäkra sig om att de skulle ha möjlighet att rösta.

Val på Kuba hålls alltid på en söndag, så att väljarna inte begränsas av arbetsdagen för att delta i demokratin.

Den 27 november öppnade vallokalerna klockan 07:00 och skulle enligt planerna stänga klockan 18:00. Nationella valrådet använde sig av den befogenhet som den kubanska grundlagen ger för att i hela landet förlänga tiden med ytterligare en timme så att fler medborgare kunde utöva sin rösträtt.

I USA är valen förlagda till tisdagar under arbetstid – i kombination med att många vallokaler är otillgängliga, det råder stränga krav på legitimation, rasistiska hotelser mot väljare och en allmän brist på medborgarutbildning – vilket gör att större delen av arbetarklassen inte kan delta.

USA driver den falska uppfattningen att de kubanska valen "inte har någon konkurrens". I verkligheten måste varje kubansk kommun ha minst två och upp till åtta kandidater som ställer upp för att se till att väljarna har ett val. I La Corbata ställde tre kandidater upp, alla kvinnor.

Konkurrensen i USAs val har fortsatt att sjunka i takt med att företagen utökar sitt monopol på vår skenbara demokrati, eller snarare oligarki. Vid mellanårsvalet i november 2022 ansågs mindre än 8 procent av kongressdistrikten vara konkurrenskraftiga. [De flesta kongressdistrikt är inte konkurrenskraftiga då valen genom gränsdragningar för valdistrikt i praktiken redan är avgjorda. Om det skiljer mer än fem procent mellan kandidaterna anses distrikten inte konkurrenskraftiga].

När kubanska väljare går in i vallokalen bekräftar de sina uppgifter som väljare, får en valsedel med enkla instruktioner och fyller i den i ett bås. Därefter lägger de sin valsedel i en låda som bevakas av lokala grundskoleelever.

Ungdomar har alltid funnits i den kubanska revolutionens främsta led, så det är en mycket hedervärd roll för dem.

Alla medborgare kan närvara vid den offentliga röstsammanräkningen. De officiella resultaten rapporteras samma dag – till skillnad från i USA, där det tar veckor eller till och med månader att räkna rösterna, trots att landet är ett av världens rikaste och har tillgång till mycket mer avancerad teknik än det blockerade Kuba.

Om ingen kandidat får mer än 50 procent av rösterna går man vidare till en andra valomgång söndagen därpå. Detta kommer att vara fallet i 925 av Kubas kommuner efter valet den 27 november.

Dessutom kan väljarna när som helst efter det att mandattiden har börjat avsätta sina representanter.

En annan viktig skillnad mellan val i USA och Kuba är att det på Kuba inte förekommer någon "traditionell" valkampanj. De kandidater som nominerats kan inte spendera några pengar på kampanjer, men de är fortfarande tillgängliga för väljarna för att diskutera olika frågor.

Kandidaternas biografier, där deras erfarenhet av samhällsservice och medlemskap i olika organisationer lyfts fram, anslås utanför vallokalen.

Väljarna fattar ett beslut baserat på kandidaternas verkliga kvalifikationer, inte på flashiga kampanjutskick eller aggressiva betalda annonser från Super PACs.

Därför var energin vid vallokalerna helt annorlunda än vad som är typiskt i USA, där mängder av frivilliga eller betalda kampanjarbetare samlas utanför med skyltar, delar ut litteratur och uppmanar väljarna att stödja sina kandidater.

Det politiska våldet eskalerar ofta utanför vallokalerna i USA. Under mellanårsvalet 2022 fanns det till och med beväpnad milis som skrämde väljare vid valurnorna i vissa delstater.

I USA, och i kapitalistiska "demokratier", avgörs valen av hur mycket pengar som investeras i en kampanj – annonser, utskick, personal och andra resurser för att nå ut till presumtiva väljare.

Rekordhöga 9,3 miljarder US-dollar spenderades på federala val under mellanårsvalen i USA 2022.

Politiska kampanjer i USA liknar mer dokusåpor på tv – de är sensationella, polariserande och totalt avskilda från de faktiska frågorna.

Nordamerikanernas ytliga uppfattning om demokrati bidrar till deras förvirring om det kubanska systemet. En del tror på löjlig antikommunistisk propaganda som hävdar att Kuba iscensätter sina val eller betalar skådespelare för att berätta lögner för oss.

Som jag skrev i Multipolarista i maj är det lättare för många nordamerikaner att tro att Kuba ljuger om sina demokratiska landvinningar – gratis sjukvård och utbildning, garanterad bostad och arbete, konstitutionellt förankrad antirasism och jämställdhet mellan könen – än att komma till rätta med det faktum att vår egen regering väljer att förneka oss samma rättigheter.

Den mycket mer avancerade kubanska socialistiska demokratin är själva anledningen till att USA är så angeläget om att fördunkla och blockera Kubas verklighet. Deras exempel visar oss vad som är möjligt.

I mer än 60 år har en liten ö med 11 miljoner invånare gjort motstånd mot historiens största och mest våldsamma imperium. Om en sann arbetardemokrati kan förverkligas 90 sjömil från våra stränder så kan den förverkligas här också, och överallt världen.

Calla Walsh, Multipolarista 221203

/cv

US youth observe Cuba's elections – and learn about real democracy

 

 

 

 


Post date: 2022-12-05 13:49:32
Post date GMT: 2022-12-05 12:49:32
Post modified date: 2022-12-05 13:49:32
Post modified date GMT: 2022-12-05 12:49:32

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com