FN överväger att begära internationell militär intervention i Haiti

Haiti gäng, mord, förstörelse
Haiti. Foto: Twitter/@miguela69054525

FN överväger att begära internationell militär intervention i Haiti

Hittills i år har FN registrerat minst 531 mord och 277 kidnappningar av väpnade grupper i Haiti.

FNs råd för mänskliga rättigheter (UNRHC, eller MR-rådet) kommer nästa vecka att rösta om en resolution för att stödja Haitis rätts- och säkerhetsstyrkor i kampen mot de väpnade gäng som delvis kontrollerar Port-au-Prince och andra städer.

Resolutionen, som föreslagits av Haitis regering, erkänner att gängens kontroll över nationellt territorium har orsakat våld, brist på viktiga produkter och oförmåga att tillhandahålla medicinsk vård.

”Haitis regering saknar den tekniska kapaciteten eller de nödvändiga resurserna för att fördriva de beväpnade gängen från dessa territorier och garantera sina medborgares grundläggande rättigheter. Därför har den begärt internationellt bistånd”, står det i resolutionen.

MR-rådet kommer att utse en oberoende expert, som kan förnyas om ett år, för att analysera situationen för de mänskliga rättigheterna innan FNs kontor för mänskliga rättigheter (UNHRO) bistår de haitiska säkerhets- och rättsväsendets styrkor.

Resolutionen, som MR-rådet kommer att rösta om den 3 och 4 april, uppmanar också FN att svara på Haitis begäran om ett internationellt militärt ingripande för att direkt bekämpa gängen.

Hittills i år har UNHRO registrerat minst 531 mord och 277 kidnappningar av väpnade grupper. Våldsvågen har tvingat omkring 160 000 människor att lämna sina hem.

Mitt i den rådande krisen dog i tisdags den haitiska polisen Lovensky Alphonse av skottskador efter att några av hans kollegor av misstag attackerade honom i samband med en operation där man försökte återta ett kapat fordon.

teleSUR 230328 /cv

UNHRC To Consider International Military Intervention In Haiti