UNICEF och Kuba

Barnen är högsta prioritet i Kuba.

UNICEF och Kuba

FN:s Barnfond UNICEF rekommenderar tre åtgärder för att främja delat föräldraskap. Bara 15 länder i världen uppfyller de tre kriterierna. En av dem är Kuba, det enda landet i Latinamerika, som gör det.

1.     Gratis förskola i två år

2.     Minst sex månaders föräldraledighet med ersättning

3.     Rätt för fadern att också vara ledig med ersättning

Unicef erkänner också andra framgångar som den blockerade ön uppnått: Kuba är det enda landet i regionen där inte undernäring av barn förekommer.

Kuba har dessutom den lägsta barnadödligheten i regionen, 4 på 1 000 födda.

Men Kubas framgångar döljs i sociala medier, där man försöker svartmåla landet, liksom i de vanliga medierna.

Cubainformacion 190904

Cuba y los datos de Unicef