Unik fabrik för ekologisk cement invigd

Vicepresident Ramiro Valdés Menéndez inspekterar Kubas första fabrik för tillverkning av ekologisk cement. Foto: Granma

Den första fabriken i världen av sitt slag för tillverkning av cement LC3, en cementtyp bestående av kalksten och kalcinerad lera (gips), utan koldioxid utsläpp, invigdes vid Universitetet i Las Villas den 24 maj.  Där har professorn José Fernando Martirena, chef för Byggnadsteknikfakulteten, länge arbetat för ekologiskt byggande, där koldioxidfri cement är en nyckelfråga. Han tackade Kubas vicepresident Ramiro Valdés, som invigde fabriken.

Fabriken har kunnat byggas upp med bistånd från Schweiz  och företaget IPAIC och har nu uppnått sin fulla kapacitet och ska kunna tillverka 8-10 ton dagligen. Det behövs mer än väl för att bygga bra bostäder, som det råder stor brist på.

Fabriken kommer att gå dygnet runt med dubbla skift. Argelio Abad Vigoa, chef för gruvföretaget i länet som har ansvar för fabrikens drift, försäkrade att tillgången till råvaran var säkrad. Det gäller kalksten och kalcinerad lera, som finns i stora mängder.

Fabrikens produktion kommer väl till pass för det bostadsbyggande som landet är i akut behov av.  Den kommer att få hjälp av 20 likadana fabriker runt om i länen där det finns tillräckligt med råvaror.

Freddy Pérz Cabrera 2019-05-24

Förkortning och översättning, Eva Björklund

internet@granma.cu