Uppsala: Kuba och ébolaepidemin i Afrika

Barnläkaren Chrisitan Sundberg berättar om sina erfarenheter i kampen mot ébola

Den 13 november 2018 visade Nätverket Medicinare för Kuba och Svensk-kubanska föreningen en film om Kubas omfattande insatser för att stoppa ebolaepidemin i Västafrika 2014-2015.

Barnläkaren Christian Sundberg berättade för 25 intresserade åhörare om sina erfarenheter från arbete i Sierra Leone 2014. Gábor Tiroler, folkhälsoarbetare redogjorde för Kubas mångåriga, solidariska hälsobistånd som kommit hundratusentals människor runt om i världen till del. Mötet hölls på Akademiska sjukhuset och leddes av läkaren Singoalla Tiroler och avslutades med en diskussion som leddes av föreningens ordförande Isela Sanchez.

Uppsala 2018.11.22

Per-Olov Lennartsson