Uppsala, Stora Torget, lördag 27 november kl.13.00. Torgmöte till stöd för det socialistiska Kuba

Uppsala, lördag 27 november kl.13 Stora Torget: 

Vi protesterar mot USA:s inblandning och kupplaner i KUBA!

Välkomna till vårt
TORGMÖTE
Stora Torget Uppsala, 27 november, kl 13-14
SOLIDARITET MED KUBA!
BRYT BLOCKADEN!

SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET FÖRE NYÅR!

Vi driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0