mision-milagro2

mision-milagro2

Flera miljoner latinamerikaner har återfått synen tack vare ”Operation Mirakel”