Uruguays förre president om USA:s Kubapolitik: ”bluff och lurendrejeri”

Uruguay, Pepe Mujica
Pepe Mujica. Foto: Prensa Latina

Uruguays förre president fördömer USA:s blockad

I klara och tydliga ordalag fördömer Uruguays förre president José Pepe Mujica USA:s blockad av Kuba. Mujica säger att det internationella förkastandet av blockadpolitiken är en princip för att försvara alla jordens folk.

Om USA:s beslut att föra upp Kuba över länder som stöder terrorism säger expresidenten att det är ”bluff och lurendrejeri”.

I en intervju med nyhetsbyrån Prensa Latina, en vecka före att FN:s Generalförsamling för 30:e gången ska rösta om Washingtons fientliga politik, sa Mujica att blockaden mot Kuba är ett exempel på en barbarisk politik som stormakter utövar av ideologiska skäl mot andra länder. Han påminde om andra belägringar genom historien och framhöll att ”det är alltid de fattigaste som betalar priset.”

”Ekonomiska blockader är en politik som borde förbjudas”, underströk han. ”De har inte åstadkommit annat än att förneka folk livsnödvändigheter och är ett uttryck för maktmissbruk.”

När det gäller Kuba har USA otaliga gånger förkastat de beslut som FN tar, särskilt det internationella samfundets krav att belägringen av ön ska hävas, säger den tidigare presidenten. ”Det handlar om en stormakt, som praktiskt taget ensamt klamrar sig fast vid en position utan att ta hänsyn till världens uppfattning.” Han tillade att genom detta så visar Washington avsaknad av respekt för andra. USA:s inställning gör existensen av internationella organ, dessas mekanismer och överenskomna avtal till ett hån.

Och han frågar sig ”Varför vill vi ha en institutionell världsordning om en stormakt gör det som faller det in? Det är som att detta inte bryr sig ett skvatt om det som händer på jorden med referens till andra globala problem vars lösning Vita Huset också blockerar.”

Mujica betecknade inkluderandet av Kuba på USA:s egen lista över länder som stöder terrorism som ”bluff och båg”. Det var den sista åtgärden som Donald Trump vidtog för att ytterligare dra åt tumskruvarna och skärpa blockaden innan han lämnade presidentämbetet. Inkluderandet på listan är en åtgärd som gör belägringen av ön än mer dödlig genom att stänga möjligheterna till handel, finansiella transaktioner och utländska investeringar.

”Det finns inga som helst skäl för att Kuba ska vara på denna lista, det är att dölja sanningen. Tvärtom är Kuba ett offer för terrorism. Washington fortsätter en Kalla-Krigspolitik som idag fullständigt saknar mening.”

Mujica påpekade att USA:s ensidiga straffåtgärder mot Kuba också skadar delar av samhället i USA.

Förra veckan presenterade Kuba sin rapport över blockaden och visade att den kubanska ekonomin lidit skador på över 154 000 miljoner dollar (154 miljarder dollar). Av detta är mer än 6 miljarder dollar förluster som Kuba gjort under president Bidens mandatperiod.

Enligt data som finns med i rapporten till FN skulle den kubanska ekonomin under halvåret mellan augusti 2021 och februari 2022 ha vuxit med 4,5 procent om inte blockaden funnits.

Cubainformacion 221025

José Mujica sobre el bloqueo: El caso Cuba es expresión a la enésima potencia de una política bárbara que practican potencias

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72