USA avsätter miljontals dollar för att sabotera och hindra Kubas läkarhjälp till andra länder

Kubas UD fördömer USA:s sabotage och lögner

Kubas UD fördömer och tar energiskt avstånd från de senaste aggressionerna mot Kuba från USA:s regering, som genom ett program från USAID finansierar aktiviteter för att smutskasta och sabotera det internationella samarbete som Kuba erbjuder inom hälsovård till tiotals länder och som gynnar flera miljoner människor.

Det är en ansträngning som läggs till de grova påtryckningar som USA utövar mot olika regeringar för att sätta hinder i vägen för samarbete med Kuba. Det kan läggas till de tidigare programmen som riktade in sig på att locka kubanska läkare, som arbetar utomlands, att hoppa av till USA och därmed röva bort mänskliga resurser som formats i Kuba.

I centrum för det omoraliska förtalet står påståendena, helt utan grund, att Kuba utövar slaveri. Det förnekar att erkänna det arbete som hundratusentals professionella inom hälsovården under lång tid genomfört frivilligt i olika länder, speciellt i tredje världen.

Det är en förolämpning mot de bilaterala programmen mellan regeringar om samarbete. Alla avtal är legitimt fastslagna mellan den kubanska regeringen och tiotals länder i enlighet med riktlinjerna från FN om samarbete Syd-Syd. Avtalen svarar mot kraven om hälsa som dessa regeringar självständigt fastställt.

Det handlar om ett attentat mot solidaritet som hyllats av det internationella samfundet och fått beröm av de högsta organen inom FN, WHO och den Panamerikanska Hälsoorganisationen, PAHO.

Lögnerna är avslöjande för den låga moraliska nivån på USA:s regering och de politiker som ägnar sig åt den business som utgörs av aggression mot Kuba. Kampanjen har miljontals dollar till sitt förfotande och medlöperiet från olika stora massmedier och från skrupellösa journalister, som offrar sin påstådda opartiskhet och objektivitet, för att stå i tjänst hos USA:s regering och dess politiska intressen.

Under decennier och fram tills idag, liksom i fortsättningen, har nationer med minst resurser erbjudits samarbete gratis. Kuba täcker i stort sett hela kostnaden för dessa länder. På samma sätt, och enligt FN:s riktlinjer om samarbete mellan utvecklingsländer, erbjuds biståndet till vissa länder på basen av komplement och kompensation för de tjänster som de får.

Det består av ett fullständigt rättvist och legitimt utbyte utvecklingsländer emellan, varav många har stora naturresurser, en ekonomi eller en industriutveckling överlägset Kuba. Men de saknar mänskliga resurser som vårt land har lyckats skapa: professionella yrkesutövare och humanister redo att frivilligt arbeta under svåra förhållanden; utifrån uppfattningen att hälsovården ska vara heltäckande, något som vi lyckats bygga upp under åratal av framgångsrika erfarenheter.

De kubanska yrkesutövarna som deltar i dessa program gör det helt frivilligt. Medan de genomför sitt uppdrag fortsätter de att få hela sin lön i Kuba och disponerar dessutom ett stipendium i det land de arbetar, tillsammans med andra former av ersättning.

I de fall som Kuba får betalt för tjänsterna så bidrar dessa kooperanter till ett mycket värdefullt stöd, rättvist och fullständigt legitimt, för att kunna finansiera, upprätthålla och utveckla det hälsovårdssystem som gratis är tillgängligt för varje kuban, liksom till samarbetsprogram som utförs i andra länder.

Tillgång till hälsovård är en mänsklig rättighet och USA begår ett brott när de försöker hindra och försvåra detta utifrån aggression och politiska motiv.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 190829