USA bryter mot sina åtaganden som FN:s värdland

Kuba är fullvärdig medlem av FN. Skurkstaten USA hindrar Kuba, med flera länder, från att kunna arbeta enligt regelverket. USA ställer sig åter över lag och internationell rätt.

USA uppfyller inte sina åtaganden som FNs värdland

USA uppfyller inte sina åtaganden som FNs värdland utan hindrar vissa medlemsländers officiella delegationer att delta i FNs arbete. Bland dessa länder finns Kuba, vars FN-ambassadör Oscar Leon protesterade. Det finns inte någon laglig grund för USA att begränsa medlemsländernas representanter tillgång till lokaler och aktiviteter i FN-byggnaden.

Oscar Leon kräver att FN-ländernas förbindelsekommitté till värdlandet USA ska framhålla att Washington måste respektera FN-stadgan, Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och FN-överenskommelsen om medlemmarnas rättigheter och diplomatiska immunitet.

Kuba har utan att informeras hindrats från att delta i medlems- och expertmöten, och ett par av Kubas företrädare har förvägrats ackreditering.

Kubas FN-representanter får inte röra sig utanför Manhattan, vilket allvarligt hindrar dem att fullgöra sina uppdrag och försvårar deras möjligheter att hitta bostad för sina familjer. USA tar sig också friheten att godtyckligt utvisa dem, trots det åtagande som var villkor för att FNs säte skulle förläggas till New York, dvs att alla medlemsländer ska kunna delta och röra sig fritt i New York.

Abel Gonzalez Alayon, 20200227 Översättning Eva Björklund

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0