USA: ”Det är våra värderingar som gäller!”

"Det fascistiska USA:s inblandning i fria länder slutar aldrig!"

USA: ”Våra värderingar gäller”

Den 13:e oktober publicerade president Biden ett dokument om den nationella säkerheten.

Här slås det fast att ”Det internationella systemet ska fortsätta att reflektera USA:s värderingar och intressen.” Det sägs också att det centrala är att behålla fokus på USA:s intressen. Här understryks att USA ska bibehålla sin ställning som ”världsledare”. ”USA kommer att fortsätta att leda med kraft”, står det i dokumentet. ”Nödvändigheten av USA:s ledarskap är större än någonsin”.

Kina pekas ut som den viktigaste utmanaren geopolitiskt och Ryssland som ett ”farligt” land som måste kontrolleras.

Cubadebate 221013

Estrategia de seguridad nacional de EEUU: “Para que el orden internacional continúe reflejando nuestros valores e intereses”