blockad3

blockad3

Blockaden är en kollektiv bestraffning av ett helt folk. Den strider mot internationell rätt. För någon månad sedan röstade FN:s Generalförsamling för 27:e gången om blockaden. 189 länder röstade för Kubas resolution. USA och Israel röstade mot.