Ros Lehtinen med kumpaner

Ros Lehtinen med kumpaner

Ros Lehtinen, ”den galna varghyndan” kallad för sin högerextremism