USA försöker hindra livsmedel från att nå Venezuela

Venezolanerna ska svältas ut. USA slår till med all kraft. Västvärlden är tyst, eller spelar med.

USA inför sanktioner mot tio av tolv fartyg som transporterar livsmedel till Venezuela. Venezolanerna ska svältas till underkastelse. Ett brott mot internationell rätt och en skymf mot allt vad humanism heter.

Chefen för De Lokala Kommittéerna för produktion och leverans av livsmedel, CLAP, Freddy Bernal, varnade i söndags att tio rederier som transporterar livsmedel till Venezuela är utsatta för sanktioner av USA:s regering. Detta försvårar Venezuelas möjligheter att köpa och få väsentliga livsmedel levererade.

USA-administrationen ”införde sanktioner mot 10 av de 12 fartyg som transporterade livsmedel till Venezuela, vilket orsakat förseningar av varorna till landet. Det som tidigare anlände på en månad, tar nu tre”, sade den venezolanske funktionären.

Den statliga distributionen av subventionerade livsmedel genom CLAP når fler än sju miljoner familjer i hela landet. Sedan starten i mars 2016 har programmet bidragit till att skydda befolkningen mot det ekonomiska krig som utlösts mot det. CLAP har också visat sig vara effektivt mot återförsäljning, spekulation, hamstring och smuggling. ”Om det inte hade varit för CLAP skulle flera miljoner familjer vara i en outhärdlig kris på grund av USA:s sanktioner”, sade Bernal.

Den ekonomiska-, finansiella- och handelsbelägringen som införts av Washington har medfört en hel kedja av svårigheter för Venezuelas myndigheter att garantera införsel av livsmedel.

Förutom sanktionerna mot rederierna så har banköverföringarna för att betala varorna som staten gör, flera gånger nekats av bankerna och har då behövt göras via tredje land. En betalning som tidigare tog 20 dagar, tar nu upp till 60”, sade chefen för CLAP.

Cubadebate 190519

EEUU sancionó a 10 de las 12 navieras que trasladaban alimentos a Venezuela