Haiti

Haiti

I Haiti genomförde de svarta slavarna ett lyckat uppror mot Frankrike och slavägarna i början på 1800-talet. För detta har de straffats ända sedan dess