USA gör allt för att sabotera omröstningen mot USAs Kubablockad i FNs Generalförsamling

Bruno Rodríguez fördömde att den amerikanska delegationen lade fram åtta ändringar för att fördröja omröstningen. | Foto: Prensa Latina

Ny presskonferens i FN av Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez

På presskonferens tisdag 30/10, fördömde Bruno Rodríguez USAs försök att på alla sätt trappa upp fiendskapen och sabotera omröstningen om Kubas resolution mot USAs blockad onsdag 31 oktober.

USA har krävt omröstning om sina 8 tilläggskrav till Kubas resolution med hänvisning till FNs ”Mål för hållbar utveckling till 2030 och Mänskliga rättigheter”. Det är en manöver från USAs sida att försöka rättfärdiga blockaden med falska påståenden om kubanska brott mot mänskliga rättigheter, när USAs blockad mot Kuba är det stora brottet. USA försöker på detta sätt manipulera allmänna opinionen internationellt och i USA.

I sina angrepp på Kuba försöker USA framställa sig som solidarisk med det folk som de blockerar och skadar, och uppmanar kubaner att utnyttja sin frihet att besluta över sitt eget öde, den frihet som USA ständigt bekämpat.

Kubas utrikesminister framhöll att om USA vill ha en diskussion om Målen för Hållbar Utveckling, går det bra för Kuba i vilken form som helst, bilateral eller multilateral, och att samtidigt diskutera Mål nr 3: ”Garantera ett sunt liv och främja allas välbefinnande i all åldrar” och även diskutera nr 5: ”Uppnå jämställdhet mellan könen och stärka kvinnors och barns rättigheter”. Och nr 10: ”Minska ojämlikheten mellan länderna”. Och nr 13: ”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess följder.”

Kubas utrikesminister gick också igenom datum för datum den upptrappning av angrepp mot Kuba som pågått sedan september 2017.

Se även inläggen ”USAs exempellösa provokation mot Kuba i FN”, 18-10-19
”Och USA hotar FN: Rösta inte för Kubas resolution!” 18-10-26

Översättning och sammanfattning Eva Björklund 2018-10-30