USA har släppt alla hämningar i smutskastningen av Kubas hälsovårdsbistånd

USA har fullständigt släppt alla hämningar i smutskastningen av Kubas hälsovårdsbistånd

Kubas vicechef för USA-frågor, Johana Tablada, fördömde i onsdags de senaste manövrerna från OAS och dess chef Luis Almagro till stöd för USA:s pågående smutskastningskampanj mot Kubas internationella hälsovårdsbistånd.

I en intervju med Radio Havana Kuba kritiserade Tablada en konferens som hölls i OAS´ högkvarter i Washington för att förtala Kubas stöd till länder i tredje världen. Hon refererade till Almagros förakt för de latinamerikanska folkens behov. Tablada sa att Almagro alltid är villig at lyda de order som han får från Trump-regeringen.

Hon noterade att USA:s nuvarande position mot Kuba saknar motstycke och att USA korsat alla gränser vad gäller anständighet. ”De är mycket väl medvetna om den verkliga betydelsen av Kubas hälsovårdsbistånd i världen. Det är skamligt att, istället för att hjälpa andra länder att förbättra deras medicinska- och hälsoindikatorer, så går USA istället emot ett av de få länder som gör just det.”

Från det jordbävningsdrabbade Haiti till länderna i Afrika utsatta för Ebolaepidemin har kubanska läkare behandlat miljontals människor och räddat livet på hundratusentals på de mest avlägsna och isolerade platserna på jorden.

Tablada uppmanar det internationella samfundet att fördöma USA:s agerande mot Kubas hälsovårdsbistånd, som har enorm betydelse för fattiga människor.  Hon tillade att Kubas internationella samarbete bygger på frivilliga beslut från enskilda som vill arbeta och hjälpa till. ”Det utförs inom ramarna för samarbete Syd-Syd, under ledning av WHO och PAHO”, betonade hon. [Världshälsoorganisationen respektive Panamerikanska Hälsoorganisationen]

Efter att fullständigt ha förkastat påståendet att de kubanska läkarna skulle vara ”slavar” [vilket OAS och USA hävdar], påminde Tablada om att de får ut sin fulla lön i Kuba. Dessutom täcks deras utgifter för boende, mat och omkostnader i länderna där de arbetar. Rikare länder betalar Kuba, medan de fattigaste inte behöver betala alls för biståndet. Hon tillade att delar av pengarna som Kuba får in går in i det kubanska hälsovårdssystemet. Medan enbart fem latinamerikanska länder avsätter mer än 6 procent av BNP till hälsovård, så avsätter Kuba mer än 50 procent till hälsovård och utbildning.

”Kubas hälsovårdssystem skulle kunna lära USA en hel del. Det landet har 87 miljoner människor oförsäkrade. Istället för att rikta sina ansträngningar mot Kuba och länder i Tredje Världen, borde de ta hand om sina egna.”

Tablada avslutade med att påminna om att cirka 400 000 kubanska specialister har arbetat runt om i världen i hälsovårdsbistånd sedan 1960 och fram tills idag. ”De kommer att fortsätta att göra det. Som Fidel sa, det är sättet att betala vår skuld till mänskligheten.”

Radio Havanna Cuba 191218

The U.S. has crossed all red lines of decency in its attempts to smear Cuban International Medical Assistance