USA hindrar det kubanska civilflyget

Bild: José Maria Menendez

Kuba hindras av blockaden att köpa flygplan eller reservdelar. Därför har man kontrakterat utländska bolag för att flyga för det kubanska Cubana. Nu förbjuder USA dessa utländska bolag att arbeta i, och för, Kuba.

Cirka 40 000 passagerare drabbas av USA:s senaste skärpning av blockaden mot Kuba. Denna gången är det kubanska civilflyget som är måltavlan. Detta visar på ett övertygande sätt aggressiviteten och de allt hårdare aktionerna som den snart 60-åriga blockaden plågar kubanerna med.

USA:s Handelsdepartement har tillkännagivit att företag inte får leasa flygplan till Kuba. De nya bestämmelserna ogiltigförklarar licenser för företag som leasar eller chartrar flygplan till Kuba. Motiveringen är att planen haft turister med till Kuba. De nya åtgärderna påverkar redan Kubas flygbolag Cubana Airlines. Cubana måste upphöra med sju internationella rutter, bland dem till Mexiko, Dominikanska Republiken, Venezuela, Haiti, Martinique och Guadeloupe. Också inhemska linjer påverkas, för närvarande rutterna Havanna – Holguin och Havanna – Santiago de Cuba.

Enligt uppgift har tredje länder (alltså inte USA eller Kuba) som leasade flygplan till Kuba redan avslutat sina kontrakt med Cubana på grund av USA:s nya sanktioner.

De nya ensidiga tvångsåtgärderna mot Kuba tillkännagavs av USA:s regering den 18 oktober. Sedan dess har Kubas civilflyg drabbats allvarligt.

Chefen för flygbolaget säger att konsekvensen blir ”en förstärkning av de ekonomiska skadorna liksom att de gör det omöjligt att uppfylla ingångna avtal, vilket skapar missnöje bland våra passagerare och en ofördelaktig bild av kubanska företag”.

Cubana fick genom företag i andra länder information om att redan undertecknade avtal inte kan hållas. Cubana uppger att man studerar hur tidtabellerna ska utformas för att effekterna ska minimeras. Företaget ber sina passagerare om ursäkt för de svårigheter som orsakas av USA:s senaste åtgärder. De som får sina flygningar inställda får tillbaka sina pengar. Cubana säger att ”fram till 31 december beräknas att 40 000 passagerare inte kan flyga som planerat. Likaså går Cubana miste om 10 miljoner pesos, vilket givetvis påverkar företaget.”

Granma 191024, Cuba Central Team 191025

Unos 40 000 pasajeros se dejarán de transportar hasta diciembre por medidas de EE. UU. contra la aviación cubana