USA i ny storsatsning på att störta Kubas regering

Lift the embargo
USA;s besatthet av Kuba i 65 år upphör inte. Vilket tar slut först, USA-imperiet eller blockaden?

USA genomför storsatsning på att störta Kubas regering

Med total cynism försöker USA:s regering och dess ambassad i Havanna svära sig fria från de verkliga och djupt rotade orsaker som ledde till förra söndagens protester i några kubanska städer. ”USA ligger inte bakom protesterna och dessa anklagelser är absurda”, skulle talesmannen för utrikesdepartementet säga, medan den diplomatiska legationen uppmanade den kubanska regeringen att ta hänsyn till ”det kubanska folkets legitima behov”. Samtidigt eldade både Vita Huset, Miami och USA-ambassaden i Havanna på för att få det till att bli något annat än en fredlig opinionsyttring.

För de ointelligenta eller professionella cynikerna kan sådana imperialistiska undanflykter låta bra. Det stackars lilla USA-imperiet är varken skyldigt till strömavbrotten eller till den brist på mat som vi kubaner lider av.

Men verkligheten är alltid envis och fakta i sig visar hur pervers den imperialistiska politiken är. Veckans nyheter vittnar om den kombination av total ekonomisk krigföring och välfinansierad omstörtande verksamhet som Washington obevekligt och oblygt utövar mot Kuba.

Som ett tydligt tecken på detta krigs globala karaktär, ålade USA:s regering den schweiziska banken EFG böter på 3,7 miljoner dollar för några dagar sedan, efter att ha anklagat den för att bryta mot USA:s åtgärder mot Kuba och mot individer från andra svartlistade nationer, sade USA:s finansdepartement.

EFG är en privatbank med ca 165,7 miljarder dollar i förvaltat kapital och erbjuder en rad finansiella tjänster till institutionella kunder och privatpersoner över hela världen.

För några månader sedan infördes även sanktioner mot det USA-baserade finansföretaget daVinci för bristande efterlevnad av blockadsanktionerna.

På grund av dessa och andra prejudikat, och på grund av USA:s klassificering av Kuba som en stat som påstås sponsra terrorism, vägrar många företag och finansiella enheter runt om i världen att bedriva verksamhet med Kuba av rädsla för repressalier från USA:s regering, i huvudsak via finansdepartementet.

Direkt efter att Kuba placerats på USA:s dödslista bröt dussintals banker sin verksamhet med landet, inklusive överföringar för inköp av livsmedel, mediciner, bränsle, material, reservdelar och andra varor.

Mellan mars 2022 och februari 2023 ökade antalet utländska banker som av olika skäl vägrade att genomföra transaktioner med kubanska banker till 130 (75 från Europa, 21 från Amerika och 34 från resten av världen), med 267 transaktioner inblandade.

De schweiziska bankerna UBS, Banque Cler och Banque Cantonal de Basel vägrade att överföra donationer till Kuba från de schweiziska solidaritetsorganisationerna MediCuba-Schweiz och Asociación Suiza-Cuba, som skulle användas för att köpa kirurgiska instrument till enheten för brännskade- och rekonstruktiv kirurgi vid sjukhuset Hermanos Ameijeiras.

Deutsche Bank och Royal Bank of Canada vägrade också upprepade gånger att ta emot betalningar från Centrum för genteknik och bioteknik (CIGB) till patentbyråer som företräder oss i olika länder, vilket påverkar alla framtida åtgärder för att förhandla, registrera eller marknadsföra våra produkter utomlands.

Sedan 2021 har tre europeiska banker vägrat att genomföra transaktioner med Internationella finansbanken (BFI) och Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), vilket fick en leverantör att stoppa de tekniska tjänster som den skulle tillhandahålla CIGB-anläggningen i Mariel, där Abdala-vaccinet mot covid-19 produceras i industriell skala.

Nu kommer mer pengar till subversiva planer, legosoldater och nätverksagitatorer.

22 mars lyckades den antikubanska maffian i representanthuset få ett belopp på mer än 50 miljoner dollar beviljat för omstörtande verksamhet på Kuba, med betoning på mediemanipulation.

Enligt ett pressmeddelande från den antikubanske kongressledamoten Mario Díaz-Balarts kansli, innehåller förordningen 25 miljoner dollar för program för att ”främja demokratin på Kuba”. Summan innebär en ökning med 25% jämfört med 2023.

Dessa program är i grunden inriktade på att genomföra subversiva åtgärder mot Kuba och manipulativa kampanjer i USA och i resten av världen. Genom utrikesdepartementet, NED och USAID finansierar de generöst antikubanska lobbyorganisationer i Florida och på andra håll, och betalar sin ersättning till de legosoldater som de har på Kuba.

En del av denna finansiering används för att upprätthålla den antikubanska mediemaskinen och de sociala nätverksagitatorer som har främjats under de senaste tio åren med det uttryckliga syftet att påverka, skapa manipulerade berättelser och förvirra den kubanska allmänna opinionen.

För samma ändamål avsätter det lagförslag som godkänts av kammaren ytterligare 25 miljoner för 2024 års arbete för Kubas Radio- och TV-byrå, med ansvar för Radio och TV Martí. Detta är en betydande ökning jämfört med de 13 miljoner som godkändes under föregående budgetår.

Ytterligare ett ospecificerat belopp reserveras för den öppna teknikfonden för att främja teknik som främjar ”Internetfrihet” på Kuba, ett land som idag har en anslutningsgrad som är högre än världsgenomsnittet, trots de förbud som blockaden själv lägger på förvärv av teknik som har någon USA-komponent och på kubanska dator- och telekommunikatörers tillgång till många program och applikationer.

I detta avseende fastställs i förordningen att 90 dagar efter det slutliga godkännandet av lagen måste utrikesministern och den verkställande direktören för USA:s Global Media Agency (i samråd med ordföranden för Open Technology Fund) till anslagskommittéerna överlämna medel och planer för att genomföra bestämmelserna när det gäller program för utveckling av Internetteknik.

Den 6 april 2023 gick det Redmond, Washington-baserade Microsoft Corporation med på att betala 2 980 265,86 dollar till finansdepartementets OFAC och ytterligare 347 631 dollar till handelsdepartementets Bureau of Industry and Security (BIS) för överträdelser av olika amerikanska tvångsprogram, inklusive Kuba. Det totala bötesbeloppet uppgick till 3 327 896 dollar. I kommunikéerna från de båda myndigheterna angavs att företaget begått 1 339 överträdelser relaterade till export av tjänster eller programvara till ”sanktionerade” jurisdiktioner. 54 av dessa överträdelser var relaterade till Cuban Assets Control Regulations.

”Vi arbetar för det kubanska folkets välbefinnande” är den fras som oftast används av USA:s politiker och diplomater när de försöker rättfärdiga sina irrationella åtgärder mot Kuba genom att möjliggöra ett plåster på såren i det bittra ekonomiska kriget.

Men även ett blygsamt steg av Bidenadministrationen, med specifika intressen och begränsad räckvidd, som att privilegiera den kubanska privata sektorn med vissa faciliteter, är för mycket för gorillorna i den antikubanska högern och deras allierade i kongressen.

Det nya lagförslaget – som nu ska gå till senaten – innehåller ett uttalande som förbjuder användning av tillgängliga medel för program för att ”främja demokrati på Kuba” inom områden som rör ”företagsfrämjande, ekonomisk reform, entreprenörskap eller något annat stöd”.

Enligt pressmeddelandet från Mario Díaz-Balarts kansli – som förespråkade införandet av denna straffåtgärd – är förbudet mot att använda offentliga medel från USA:s regering för att främja företagande på Kuba en ”[solid restriktion] för att förhindra Bidenadministrationen från att använda demokratimedel för obehöriga ändamål”.

Resolutionen innehåller dessutom sanktioner mot regeringar och tjänstemän som anlitar kubanska läkare, i ytterligare ett försök att beröva Kuba utländsk valuta som lagligen erhålls från export av tjänster, och vars huvudsakliga syfte är att upprätthålla det kubanska offentliga sjukvårdssystemet, som för närvarande är i stort behov av mediciner, utrustning och medicinska förnödenheter.

Lagen beskriver anställningen av kubanska läkare utomlands som ”tvångsarbete och människohandel” och fastställer, säger Díaz-Balart, ”tydliga instruktioner om nekande av visum till regeringar och internationella organisationer som är inblandade i människohandeln med kubanska läkare”.

Att USA:s politiska klass och dess agenter blockerar, sanktionerar, hindrar, begränsar, förföljer Kubas och dess medborgares ekonomi, handel och export, och att de manipulerar, ljuger, finansierar kampanjer och underblåser hat, digitalt och fysiskt våld har inget med Kuba tillkortakommanden och svårigheter att göra. De vill enbart hjälpa oss. Hyggliga killar i Vita huset, på Capitol Hill och i Miami.

Randy Alonso Falcón, Cubadebate 240324 (ZT)

Bloqueo y subversión contra Cuba: Multas a bancos y más de 50 millones para programas injerencistas

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72