This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Feb 28 6:24:07 2024 / +0000 GMT

USA motarbetar också kubansk idrott
Blockaden skadar allt, också den kubanska idrotten

Om någon dag ska FN åter rösta om USA:s blockad av Kuba. Den karibiska ön har gett omfattande dokumentation om hur blockaden drabbar alla samhällsområden. Också den i Kuba så omhuldade idrotten. Blockaden slår mot den på flera sätt, i första hand ekonomiskt. Men också genom att kubanska idrottare, så fort de lämnar Kuba, utsätts för påtryckningar och frestas med löften och stora penningbelopp för att hoppa av. 

Den kubanska idrotten har de senaste fem åren lidit förluster på drygt 15 miljoner dollar på grund av blockaden. Kubas idrottsförbund, Inder, presenterade på en presskonferens genom sin internationelle sekreterare Gisleydis Sosa, hur blockaden slår.

Bara mellan augusti 2021 till februari 2022 åsamkades förluster på två miljoner dollar på grund av USA:s fientlig politik. Kuba har inte kunnat betala 123 miljoner dollar till 89 internationella förbund på grund av problem med bankerna. Förbunden gör det möjligt att delta i träning och tävlingar.

I denna summa ingår att betalning till Internationella Antidopingbyrån inte kunnat göras för att garantera idrottsmännens säkerhet vid olympiader, paraolympiader och tävlingar i olika sportgrenar, uppgav Inder.

Sosa berättade på presskonferensen att vid de olympiska spelen i Tokyo 2020 så var ”den kubanska delegationen den enda som inte hade tillgång till bankerna i olympiska byn för att kunna växla pengar, något som var nödvändigt för att uppehålla sig i Japan. Detta kränker de rättigheter som slås fast i de olympiska statuterna.”

Hon framhöll också att det varit omöjligt att köpa såväl utrustning som att få tillgång till ny teknologi. Sosa redogjorde för svårigheterna att komma åt plattformar på nätet, då många blockeras. ”Det påverkar den vetenskapliga utvecklingen, undersökningar, teknik och taktik liksom våra tränares utveckling som inte kan delta i olika event på nätet.”

Hon kommenterade också hur USA fördröjt viseringar för deltagare i tävlingar och de stora kostnader som det innebär för att i tid uppfylla kraven från de olika idrottsfederationerna.

Yadira González, chef för handelsavdelningen på Cubadeportes SA, började med att förklara att Kuba har svårigheter på grund av blockaden och de hinder som den medför vid transfereringar som Cubadeporte måste göra som exportör av idrottstjänster och för att uppfylla kontrakt och avtal.  

”Det är väldigt svårt att ta in dessa belopp till landet. Idag har vi ca 600 000 dollar och det finns inga sätt att överföra pengar direkt till Kuba från länder med vilka vi har kontrakt. Vi måste hitta alternativ och det ökar kostnaderna.”

Hon nämnde också hur komplicerat det är för Kuba att få tag på idrottsutrustning liksom att kunna betala till leverantörerna.

Som en konsekvens av blockadpolitiken arbetar för närvarande enbart 54 kubanska idrottstränare och tekniker i utlandet. Kubanska idrottsutövare utsätts för påtryckningar och lockas med stora penningbelopp för att överge Kuba.

Hon tog upp effekterna på anti-dopinglaboratoriet i Havanna, som Cubadeportes hanterar. ”Det är väldigt svårt att skaffa nödvändiga artiklar för att kunna göra de test som vi måste för att kunna arbeta. Det medför att vi måste leta efter andra länder, något som bland annat ger kraftigt ökade kostnader.”

Gonzalez berättade att transaktioner som görs i dollar till kubanska tränare har spärrats och behålls av banker i New York.

Cubadebate 221101

Deporte cubano sufre pérdidas millonarias por el bloqueo, pero no se detiene

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2022-11-02 11:43:38
Post date GMT: 2022-11-02 10:43:38
Post modified date: 2022-11-02 16:59:14
Post modified date GMT: 2022-11-02 15:59:14

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com