USA och kampen mot terrorismen: en moral i spillror

bumerang, karikatyr
Bild: Osvaldo Gutiérrez (Osval)

USA och kampen mot terrorismen: en moral i spillror

Tvärtemot den internationella allmänna opinionen, inklusive röster inom USA som förkastar det orättvisa införandet av Kuba på den illegitima listan över länder som sponsrar terrorism, vidhåller Washington i sin årsrapport 2022 om ämnet sina påståenden att landet inte samarbetar i kampen mot detta gissel.

Målen är uppenbara: att bekräfta anklagelserna mot Kuba och med falska argument vidhålla en lögn som inte håller.

Även om den inte är något ”nytt tillkännagivande om sådana beteckningar” har den lista som offentliggjordes av State department ett högt pris. Framför allt blir konsekvensen en ökad risk att alla typer av affärer, investeringar och handel med ön och Kubas internationella transaktioner allvarligt skadas.

Vad de vill är att släcka ner våra hem, sprida missmod och straffa kubanernas värdighet och omistliga rätt till suveränitet och nationellt oberoende.

Det är också ett slag i ansiktet på de länder, de miljoner människor i världen, som anser att Kubas engagemang i kampen mot terrorismen är obestridligt.

Kuba lades till på denna lista i juni 2020, vilket tjänade som grund för att landet i januari 2021 infördes på ytterligare en godtycklig lista: den över statliga sponsorer av terrorism.

Kuba har aldrig utövat terrorism, utan är ett offer för terrorism. Utövarna är de som tar sig rätten att döma och straffa andra när det i själva verket är de själva som bär det största ansvaret för denna politik i världen.

Raúl Antonio Capote, Granma 231202 / cv

Estados Unidos y la lucha contra el terrorismo: la moral en harapos