USA öser dollar över projekt för att störta Kubas regering

USA öser dollar över projekt för att störta Kubas regering

USA har öst hundratals miljoner dollar till olika organisationer för att störta Kubas regering. Att främja ”regim-förändring”  på den lilla ön har blivit en hel industri som massor av människor är beroende av. Det kan verka sjukt. Och det är det. 

I slutet av september beviljade USA:s ”Byrå för internationell utveckling”, USAID, 6 669 000 USD i bidrag för projekt i Kuba som syftar till att spåra kränkningar av mänskliga rättigheter, bistå politiska fångar, avslöja arbetskraftsexploatering, finansiera oberoende journalister och ”bygga gemensamma mål för demokrati”.

Mottagare, belopp och projektbeskrivningar:

International Republican Institute, 1 006 895 USD för projekt som ”stödjer mänskliga rättigheter på Kuba” och ”spårar och avslöjar övergrepp på Kuba”.

Pan American Development Foundation, 800 000 USD för att avslöja arbetskraftsexploatering på Kuba.

Foundation for Human Rights in Cuba, 717 000 USD, för att avslöja ”exploatering av kubanska hälsovårdsarbetare.”

Digital News Association, 604 920 USD för ett projekt kallat ”La Gente Sabe – Military Exposure in Cuba” (Folk vet – Militär exponering på Kuba).

Grupo de Apoyo a la Democracia, 625 000 USD för ”humanitärt bistånd till politiska fångar”.

International Institute on Race, Equality and Human Rights, 546 000 USD för ett program som heter ”Så hungriga att de svalde sin rädsla: kränkningar av de mänskliga rättigheterna och historiskt marginaliserade grupper efter protester på Kuba”.

Victims of Communism Memorial Foundation, 545 573 USD för att bygga ”gemensamma mål för demokrati”.

Directorio Democrático Cubano, 520 179 USD för ett projekt som heter ”Sanningen om exploateringen i kubansk turism”.

Outreach Aid to the Americas, 500 000 USD för ”acción humanitaria y conciencia” (humanitär aktion och medvetenhet).

Cubanet News, 408 003 dollar för att avslöja ”utnyttjande av kubanska turistarbetare via multimediajournalistik”.

Asociación Observatorio Cubano de Derechos Humanos, 250 000 USD för ett projekt med titeln ”Politiska fångar på Kuba: fördömande, övervakning och förespråkande”.

Libertatis, 166 430 USD för att främja mänskliga rättigheter på Kuba.

 

 Pengaströmmarna till olika organisationer

 

Sex av de tolv bidragsmottagarna är baserade i Florida, fyra i Washington, DC, en i Texas och en i Spanien.

USAID-projekt pågår ofta två-tre år. Utgiftsredovisning visar att de 12 mottagarna kan få sammanlagt 18 390 305 USD om deras projekt är helt finansierade från och med nu tills det sista av deras program pågår till den 30 september 2023. Hela beloppet är inte garanterat och beror på finansiering från kongressen.

 Tabell över de nu aktuella organisationerna

 

Tracey Eaton, Cuba Money Project, 211023, översättning Christine Vaple

 

Cuba grant recipient: “So hungry they ate their fear”

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0