eagle

eagle

”Det fascistiska Förenta Staternas inblandning i den fria världen tar aldrig slut”