USA raderar sadistisk lista över åtgärder mot Venezuela

The Greyzone har erhållit en lista med ”viktiga resultat” beträffande Venezuela, som USAs utrikesdepartement raderat då den uppenbarligen blev för genant. Den skryter med att förstöra landets ekonomi, destabilisera dess militär och göra den politiska oppositionen till marionetter.

Den 24 april, sex dagar innan den självutnämnda venezolanska ”interimspresidenten” Juan Guaidós försök att våldsamt störta Venezuelas demokratiskt valda regering tillsammans med en handfull militära avhoppare, publicerade USAs utrikesdepartement ett faktablad där man skryter om Washingtons centrala roll i det pågående kuppförsöket. Efter att ha insett att listan var komprometterande skyndade man sig att ta bort den.

The Grayzone har erhållit en fullständig kopia av den raderade rapporten. Den borttagna sidan motsäger alla påståenden om Guaidós självständighet från Washington, eftersom utrikesdepartementet betonar att han ”tillkännagav sitt interimistiska presidentskap … i januari” överst i en sektion som listar ”viktiga resultat” av USAs ansträngningar beträffande Venezuela.

USAs biträdande utrikesminister för västra hemisfären, Kimberly Breier, sa nyligen på Twitter att ”sedan han blev tillförordnad president har Juan Guaidó visat konkreta resultat för folket i Venezuela”. Hennes tweet åtföljdes av en grafisk beskrivning av den maktlösa kuppadministrationens påstådda prestationer, baserad på data sammanställda av den juridiskt sett avsomnade nationalförsamlingen, det enda organ som faktiskt leds av Guaidó.

https://twitter.com/WHAAsstSecty/status/1123692018780262401

Men faktabladet om Venezuela som publicerades och sedan raderades ger en dramatiskt annorlunda bild.

Läs hela faktabladet här [PDF] .

Utrikesdepartementets ekonomiska åtgärdslista
Under rubriken ”U.S. Actions on Venezuela”, skröt dokumentet med att USAs politik effektivt hindrat den venezolanska regeringen från att handla på den internationella marknaden och har lett till att landets utomeuropeiska tillgångar frusits. Det låter som ett sadistisk firande av Washingtons vedergällning mot hela den venezolanska befolkningen, den typ av kollektiv bestraffning som enligt Artikel 33 i Genèvekonventionen är olaglig.

Utrikesdepartementet skröt i det borttagna faktabladet med att dess politik hade säkerställt att Maduro-regeringen ”inte kan nyttja USAs finansiella system” för sin handel och noterade att ”viktiga resultat” av USAs åtgärder innefattar att ”ca 3,2 miljarder dollar av Venezuelas /tillgångar/ utomlands är frusna”, och att ”Venezuelas oljeproduktion sjönk till 736 000 fat per dag i mars … vilket väsentligt minskar” statens intäkter.

”Om jag var utrikesdepartementet skulle jag inte skryta om att orsaka en nedgång i oljeproduktionen till 736 000 fat per dag – vilket är en minskning med 36 procent under bara de två månaderna februari och mars i år,” sa Mark Weisbrot, vid Center For Economic and Policy Research, till The Grayzone. ”Det innebär ännu fler för tidiga dödsfall än de tiotusentals som förra årets sanktioner orsakat.”

Weisbrot var nyligen medförfattare till en rapport som fann att mellan 2017 och 2018 avled 40 000 venezolaner som en direkt följd av USAs sanktioner. Utrikesdepartementet klappade sig själv på axeln för sin beredvilja att ”ge ytterligare 20 miljoner dollar i humanitärt bistånd” till Venezuela, men CEPR-rapporten sammanfattar att Trump-administrationens sanktioner, som infördes i augusti 2017, resulterade i ”en förlust på 6 miljarder dollar i oljeintäkter enbart under det följande året”.

Medan State Departement lovordade oppositionen för att den ”tillhandahåller medicinsk och hygienåtgärder åt över 6 000” venezolaner, är dessa siffror ingenting i jämförelse med de 300 000 personer som enligt CEPR ”uppskattas vara i fara på grund av bristande tillgång till läkemedel eller behandling … [inklusive] 80 000 personer med HIV som inte fått behandling sedan 2017, 16 000 personer som behöver dialys, 16 000 personer med cancer och 4 miljoner med diabetes och högt blodtryck”.

Med andra ord motsvarar den s.k. ”Venezuela Crisis Response Assistance”, som framhålls av State Departement, inte ens ett plåster på det gapande sår som USAs ensidiga tvångsåtgärder orsakat landet.

Enligt Weisbrot kommer den ”politik” och de ”resultat” som utrikesdepartementet förfäktar i det raderade dokumentet bara att leda till ”fler nedskärningar i importen av medicin, mat, medicinsk utrustning och insatser som är nödvändiga för att upprätthålla infrastrukturen för vatten, hälsa och sanitet”.

Efter att ha nekat den venezolanska regeringen förmågan att sörja för sin egen befolkning har USA i princip lovat att tusentals fler dödsfall kommer att inträffa.

Utrikesdepartementet har inte besvarat The Grayzones begäran om en kommentar på faktabladet som togs bort.

”En lista med bekännelser”
Venezuelas FN-ambassadör Samuel Moncada har i en intervju med The Grayzone kännetecknat det borttagna faktabladet som ”en lista med bekännelser”.

”Föreställ dig om något annat land skulle säga … att det är stolt över att säga att vi förstör vårt grannlands ekonomi; vi är stolta över att vi förstörde vårt grannlands politiska system; vi är stolta över att de lider. De säger vi är i krig med Venezuela,” betonade Moncada.

Ambassaden fortsatte med att anklaga USA för att ägna sig åt ”mobbning” snarare än internationell diplomati.

Utrikesdepartementets egna faktablad tycks stödja denna anklagelse, eftersom det hävdar att ”diplomatiska påtryckningar resulterade i färre marknader för venezolanskt guld”. Dokumentet belyser vidare att USAs sanktioner förmodligen fick ”mer än 1 000 medlemmar av militären [att erkänna] Juan Guaidó som interimspresident” och hoppa av till Colombia, samt stoppade”uppskattningsvis 25 oljetankfartyg med 12 miljoner fat” utanför Venezuelas kust.

”De kallar det våra ’viktigaste’ prestationer”, kommenterade Moncada. ”De säger att de orsakar problem i vår militär och framkallar en militärkupp, [vilket] de hittills inte har uppnått, men de arbetar på det.”

”Om någon annan säger så”, sa ambassadören, ”och du presenterar den bekännelsen i en domstol, så skulle de sitta i fängelse.”

Utrikesdepartementets faktablad ramar även in beslut nyligen av OAS, Lima-gruppen, Interamerikanska Utvecklingsbanken och EU att antingen erkänna eller stödja Guaidós skuggregering som en USA-prestation, vilket framhäver Washingtons oöverträffade inflytande inom vart och ett av dessa förmodat internationella organ. Att man nämner EU och Lima-gruppen är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att USA är inte medlem i någon av dem.

”De är så långt borta från normal anständighet, moral, laglighet, reson, att de verkligen är farliga”, sa Moncada om Trump-administrationen. ”De utgör ett verkligt hot mot internationell fred, och de utgör ett verkligt hot mot mitt folk.”

Anya Parampil, The Grayzone 190506

 

US State Department publishes, then deletes sadistic Venezuela hit list boasting of economic ruin