USA saboterar förhandlingarna om Venezuela

När allting var klart och enbart underskrifterna saknades, backade högeroppositionen och vägrade att skriva på en färdigförhandlad överenskommelse.

Vid samma tid i Bogota träffades högerpresidenten Santos och USA:s utrikesminister Tillerso,n där Venezuela stod högst på agendan. Santos och Trumps sändebud skickade en tydlig hälsning till högeroppositionen om att inte låta sig luras av en överenskommelse och att de inte på något sätt tänkte erkänna ett presidentval i Venezuela. Även Chiles utrikesminister uppmanade oppositionen att inte skriva under. Det internationella trycket blev för hårt, menar flera källor och högeroppositionen lämnade förhandlingsbordet.

Den färdigförhandlade, men alltså ej påskrivna, överenskommelsen innehåller 6 punkter:

  • Landets suveränitet. Bägge parter ska arbeta mot sanktionerna som USA och EU införde mot landet. Bägge parter är överens om att försvara Venezuelas intressen i gränstvisten med Guayana.
  • Presidentval ska genomföras 22 april. Valgarantier: Två valrektorer utses gemensamt. FN leder en internationell valbevakning. Det garanteras rättvis tillgång till både statliga och privata medier för alla kandidater. Vallokaler återinsätts enlig tidigare placering. Valrevision garanteras enligt tidigare val. Bägge parter ska arbeta för att de politiska partierna deltar i valet. Det upprättas en grupp bestående av en från oppositionen, en från regeringen och Spaniens fd president Rodriguez Zapatero för att följa upp valet.
  • Stärka rättsstaten. Regeringen och oppositionen upprättar en gemensam kommission där representanter från både nationalförsamlingen och den konstituerande församlingen deltar.
  • Ekonomi. Upprätta en gemensam kommission för att studera och föreslå åtgärder för att hantera den ekonomiska situationen. Denna kommission kommer att vara öppen för förslag från olika sociala sektorer och även vara öppen för expertis. Som en prioritet kommer kommissionen att föreslå åtgärder för att främja tillgången på varor och tjänster till befolkningen genom olika befintliga kanaler. Motarbeta ekonomisk blockad och erhålla internationell finansiering.
  • En sanningskommission ska på kortast möjliga tid presentera en rapport. Oppositionen ska delta i kommissionen med 3 representanter. Även en representant för en MR-organisation, som oppositionen ska föreslå, ska delta i kommissionen. Kommissionen ska föreslå åtgärder i samma riktning som överenskommelsen från den 23 december 2017. Målet med denna kommission är försoning, ersättning till offren, fred, rättvisa och för demokratisk samvaro i Venezuela.
  • Kommitté för uppföljning och kontroll av avtalet som ska främja, övervaka och följa avtalen mellan regeringen och oppositionen. Den kommer att bestå av företrädare för regeringen och oppositionen, Dominikanska republikens regering, de medföljande ländernas utrikesministrar som åtföljer undertecknandet av detta avtal och före detta president Rodríguez Zapatero. De kommer att träffas en gång i månaden. Övervakningskommissionen garanterar överensstämmelse med avtalen, löser tvivel och konflikter som kan uppstå. Kommissionen kommer att utse en samordnare och ett tekniskt sekretariat till vilket det nödvändiga stödet för utförandet av dess uppgift kommer att ges.

Ultimas Noticias 180207