USA saboterar Kubas och Venezuelas hälsovård

I flagrant strid mot internationell rätt gör USA vad det kan för att sabotera livsviktig hälsovård i Venezuela och Kuba. Det är i sig en stor skandal. Än större är kanske omvärldens tystnad och acceptans av stormaktens arroganta brott mot folkrätten.

USAs blockad har berövat Venezuela mat och mediciner

Kostnaden för USAs blockad av Venezuela är jämförbart med 26 år av befolkningens behov av mat och mediciner. Enligt organisationen La Red en Defensa de la Humanidad har USAs blockad av Venezuela betytt ekonomiska förluster i storleksordningen 117 miljarder dollar, eller cirka 1 100 miljarder svenska kronor.

Det är jämförbart med 26 år av befolkningens behov av importerad mat och mediciner, skriver den venezuelanske historikern Luis Britto.

Blockad är en krigsförklaring, men där den som deklarerar kriget inte vågar nämna ordet, skriver Britto. ”Det råder ingen fred med en stat som kidnappar en annan stat, som stöder statskupper, som stjäl en annan stats egendomar i utlandet, som vägrar erkänna en annans stats myndigheter, som försöker mörda dem, som saboterar den allmänna och offentliga sektorn, som klipper kommunikationerna och elförsörjningen, som bildar allianser med dess grannar (läs Colombia och Brasilien) för att angripa, som hotar alla andra stater med repressalier om de bibehåller förbindelser med offret”.

Men blockader tjänar inget om de inte kulminerar i krig, fortsätter Britto: ”Och det öppna kriget mot Venezuela verkar å sin sida vara blockerat på grund av den diplomatiska, kommersiella och militära närvaron av Kina och Ryssland”, och alliansen mellan folket och de väpnade styrkorna. Det är garantin för att förhindra en utländsk militär intervention av Venezuela.

Dick Emanuelsson 190918

Kubas hälsovård drabbas av mångmiljonkostnader på grund av USA:s blockad

Skadorna som orsakas av USA:s blockad kan inte förnekas. Den fientliga politiken hindrar förvärvande av teknologi, råmaterial, förbrukningsmaterial, diagnoshjälp, utrustning och reservdelar liksom mediciner för behandling av sjukdomar som cancer. Dessa förbrukningsvaror måste nu köpas på marknader långt borta, ofta genom mellanhänder, och det höjer kostnaderna.

Mellan april 2018 och mars 2019 uppgick förlusterna enbart inom hälsosektorn på grund av blockaden till drygt 104 miljoner dollar. Det är drygt 6 miljoner mer än året innan.

Under samma period skickade det kubanska företag som importerar och exporterar medicinska produkter, Medicuba S.A. skickade påminnelser till 57 företag i USA för att köpa förbrukningsvaror till hälsovården. Fram tills idag har 50 av dessa inte svarat alls. Tre av dem, bland dem Promega Corporation som tillverkar enzymer och andra produkter till bioteknologi och molekylär biologi, har intygat att de på grund av blockaden inte får sälja några mediciner eller utrustning till Kuba.

Det finns många hjärtskärande exempel på hur blockaden mot Kuba hotar hälsan hos kubaner vilket är detsamma som att kränka deras rätt till liv. Pfizer Pharmaceuticals Inc. Kan inte sälja Sunitinibmedicin till Kuba. Det är det enda effektiva medlet i världen för behandling av metastatisk cancer i njurarna.

26 februari 2019 informerade flera leverantörer Medicuba att de inte kan leverera de lungventilatorer (respiratorer) som de skrivit kontrakt på. Det berodde på att tillverkaren IMT Medical AG och Acutronic hade köpts av Vyarie Medical Inc, ett företag med huvudsäte i Illinois, USA. Lungventilatorer är av vital vikt för det kubanska hälsovårdssystemet eftersom de används till att mekaniskt hjälpa patienter när spontan lungventilation utsätter deras liv för fara.

Det berömda Pedro Louri Institute of Tropical Medicine IPK fick nej från Universities Federation for Animal Welfare när de sökte tillgång till fonder till projekt som erbjuds av detta brittiska institut. Anledningen var att, på grund av USA:s sanktioner mot Kuba, kunde de inte genomföra finansiella transaktioner med ön.

Under den analyserade perioden har kubanska experter hindrats från att delta på möten, vetenskapliga konferenser och akademiskt utbyte som hållits i USA. Detta då att visumansökningarna från kubanerna nekades eller utfärdades efter att möten och konferenser redan ägt rum.

Permanent Mission of Cuba to the United Nations 191003