USA saboterar Kubas uppkoppling på nätet

"Den här websidan har beslagtagits". Text som i många fall möter kubanska Internetanvändare.

USA saboterar Kubas uppkoppling på nätet och hindrar anslutning 

USAs regering hindrar Kuba från att ansluta sig till internationella telekommunikationsnät via fiberoptiska kablar, sade förste vice kommunikationsministern Wilfredo González.

I en intervju med Kubanska Nyhetsbyrån förklarade tjänstemannen att med sina fientliga handlingar begränsar USA öns tillgång till Internet, användningen av information, utbytet och skapandet av kunskap.

”Detta kränker kubanernas rätt att använda denna tjänst och behovet av att utvidga och diversifiera landets internationella förbindelser, en strategisk åtgärd”, fördömde González.

Han betonade att den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden fortsätter att vara det största hindret för ett bättre informationsflöde och bred tillgång till Internet och till informations- och kommunikationsteknik för det kubanska folket.

Han fördömde också den dubbelmoral som USA:s regering använder för att utveckla åtgärder för detta ändamål, samtidigt som man använder cyberrymden för subversiva ändamål riktade mot Kuba, mot suveränitet och den rättsliga och konstitutionella ordningen, liksom mot internationella normer, i ett försök att störta det politiska systemet på ön.

González påminde om att USA:s justitiedepartement i november 2022 rekommenderade Federal Communications Commission att neka tillstånd för installation av den första undervattenskabeln för telekommunikation mellan de två länderna.

Under den falska och absurda förevändningen att Havanna utgör ett kontraspionagehot mot USA, hindrades sedan undervattenskabelsystemet ARCOS-1 USA Inc. från att inkludera Kuba i detta nätverk, som förbinder 24 landningspunkter i 15 länder på kontinenten.

Han förklarade att eftersom sammankopplingar med operatörer inte kan göras direkt på nordamerikanskt territorium, där de viktigaste sammankopplingsnoderna finns, är det kubanska telekommunikationsföretaget tvingat att utvidga nätet med punkter i Storbritannien, Jamaica och Venezuela, vilket medför miljontals dollar i kostnader.

Trots detta sade han att den karibiska nationen arbetar för att utöka sin uppkoppling och konnektivitet genom att ansluta sig till en andra kabel, känd som Arimao, som länkar till Martinique via en landningsstation i den centrala provinsen Cienfuegos, Kuba.

Enligt den intervjuade ger de regler som antagits av Washington för telekommunikationer inte finansiella krediter, och inte heller skydd mot eventuella beslag av kubanska tillgångar, varken finansiella eller utrustning, och inte heller för avbrott i tjänsten.

Denna situation, tillade han, hindrar också upprättandet av kommersiella förbindelser mellan företag från olika nationer.

Cubadebate 230816 (ZT)

Gobierno estadounidense entorpece la conexión de Cuba a redes de telecomunicaciones

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72