USA ska rita om Latinamerikas karta. Venezuela bara första steget.

Wall Street Journal: USA ska rita om Latinamerikas karta. Venezuela bara första steget.

USA:s mest inflytelserika tidning, Wall Street Journal, rapporterar (2019-01-31) att myndigheterna i USA är djupt engagerade i händelserna i Venezuela. Planen är att driva utvecklingen där för att omskapa Latinamerika, inklusive Kuba och Nicaragua. Dessa tre länder kallas av USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton för “Tyranniets trojka”.

Artikeln ger detaljer om kommande sanktioner mot Kuba, inklusive att åter sätta upp landet på listan över länder som USA påstår stödjer terrorism. Likaså att verkställa sektion III av Helms-Burtonlagen, som utgör lagpaketet som reglerar USA:s blockad mot Kuba. Att tillämpa det aldrig hittills genomdrivna sektion III skulle framkalla en flodvåg av stämningar i domstolar i USA med anklagelser om “trafficking med konfiskerad egendom”. Dessa åtgärder är tänkta att underminera Kubas möjligheter att stödja Venezuelas regering under Nicolas Maduro. Regeringarna i de båda länderna ska störtas. Därefter står Nicaragua på tur, enligt artikeln.

Under Ronald Reagan sattes Kuba 1982 upp på listan över länder som USA påstår stöder terrorism och terroristgrupper. Listan kräver inga revisioner och Kuba var kvar till maj 2015, när en större undersökning av USA:s UD ledde till att Kuba plockades bort.

Kuba anklagas för att sprida “anti-amerikanska åsikter i Latinamerika”.

Cuba Central Team (USA) 190201

Artikeln i Wall Street Journal: https://dwkcommentaries.com/2019/01/31/wall-street-journal-u-s-asserting-new-plan-to-re-shape-latin-america/?fbclid=IwAR3BdAFCCXxmZXyPE-_ageRwKH7b7FOjHKgkFTNuJIm_5m-NqJ71G1BzwY8