information_war

information_war

Ett mediekrig pågår. USA vill inte tillåta några avvikande röster