USA tappar mark i Latinamerika

Colombia - USA
Foto: Cristian Garavito - Presidencia

USA tappar mark i Latinamerika

USA förlorar partners i Latinamerika, menar specialisten på internationella relationer Carlos Manuel López Alvarado vid Mexikos autonoma universitet (UNAM).

I april 2023 träffade den colombianska politikern sin motsvarighet i Vita huset i Washington för att diskutera olika frågor, inklusive att främja övergången till en ekonomi utan fossila bränslen för att lindra effekterna av klimatförändringarna och åtgärder till förmån för fred och demokrati mellan båda nationerna.

”USA förlorar, eller åtminstone uppfattar de det så, sina partners i regionen (…). De fyra viktigaste är Chile, Peru, Colombia och Mexiko”, säger López Alvarado i en intervju för Sputnik. [Vi skulle vilja lägga till Lula da Silvas Brasilien, där det kärvar rejält med Washington].

Enligt experten beror detta på de olika politiska rörelserna i dessa nationer. ”Petro, precis som Andrés Manuel [López Obrador, Mexikos president] och på sin tid Pedro Castillo [i Peru], har en kritisk hållning gentemot USAs interventionism och ideologi i regionen”, tillägger han.

López Alvarado bekräftar att Washington globalt sett håller på att förlora sin politiska, ekonomiska och kulturella hegemoni.

Narkotikahandeln: ytterligare en brytpunkt
Förutom den kritiska hållningen om Washingtons agerande i den latinamerikanska regionen, påpekar UNAM-forskaren att en aspekt av brytningen med USA är ståndpunkten om narkotikahandel.

Mötet mellan Biden och Petro äger rum åtta månader efter att colombianen blev den första vänsterpresidenten i sitt land. En av dess viktigaste regeringsplaner är att uppnå försoning i det colombianska samhället genom ett ”Avtal om total fred” med gerillagrupper och drogkarteller, som i åratal har orsakat våldsvågor i landet. Under sitt invigningstal i augusti förra året hänvisade Petro till narkotikahandeln som en ”förbannelse som konsumtionssamhället [USA] vägrar att finna en lösning på”.

”Petro har en helt annan uppfattning om hur man pratar om relationen med Washington och jag syftar särskilt på en fråga: kampen mot narkotikahandeln. Han har en idé som är väldigt lik den som Andrés Manuel [López Obrador] tar upp, att [på ett annat sätt] tala om kampen mot narkotikahandeln, eftersom den misslyckade strategin med konfrontation och militarism inte har fungerat. Av den anledningen vill USA veta om dess främsta partner i kampen i Sydamerika kommer att fortsätta på den linjen, om de tänker infoga sig i Washingtons dynamik, eller tvärtom, om de tar avstånd”, kommenterar specialisten.

Dessutom uppskattar han att den position som Petro har inför USA är att ”beslut måste fattas i Colombia för Colombia, i de termer som Colombia behöver, inte som USA behöver”, betonar han.

Sammanträffande
Petros resa till USA äger rum samtidigt som Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov besökte Kuba, Brasilien, Nicaragua och Venezuela, där han träffade sina latinamerikanska motsvarigheter och ledarna för dessa nationer.

För López Alvarado har endast dessa länder valts ut på grund av deras nära band till Moskva och för att inte skapa allvarliga politiska spänningar för övriga stater i regionen, på grund av deras beroende av Washington.

”Jag tror att [Lavrovs resa] var noggrant övervägd; han rönte en rungande triumf som jag inte tvivlar på senare skulle kunna öppna för besök i fler länder i regionen (…). Det ser ut som en framgång för utrikesministern. Vad som behövs just nu är att steg för steg bygga en väg mot verklig multilateralism i internationella angelägenheter”, hävdade han. [Alltså fler maktcentra i världen än enbart USA].

Om en möjlig koppling mellan den colombianska presidenten och den ryska regeringen är López Alvarado eftertrycklig: Petro har visat sig vara positiv till multilateralism, eftersom han vet att ingen förändring sker utan en regional enighet. Men i praktiken finns det fortfarande en del att göra, förklarar han.

”Colombia står närmare Kina och Ryssland diskursivt sett. Politiskt måste Petro dock manövrera, eftersom han inte på några månader eller ett år kan förändra en hel historisk-politisk struktur som funnits sedan 1980-talet. Ideologiskt sett, ja. Petro individuellt också, även Francia Márquez [Colombias vicepresident] håller med, men vad gäller institutioner och politiska strukturer kommer det att ta år”, avslutar han.

Sputnik Mundo/CubaSí 230423 /cv (Redigerat)

EEUU está perdiendo a sus socios en América Latina