USA underminerar Venezuela

USA:s blockad slår obarmhärtigt mot barn och andra svaga grupper. Blockaden är brott mot internationell rätt. Det är bara FN som enligt denna rätt kan besluta om blockad. USA sätter sig som vanligt över allt vad internationell rätt heter.

Digitala FAIRNESS & ACCURACY IN REPORTING skriver att USA i flera år underminerat den venezolanska ekonomin med sanktioner, men att USA-medierna i sin rapportering om Venezuelas finanskris undvikit att ta upp detta. Avsikten med sanktionerna, hävdar artikeln i FAIR, är att vålla Venezuela maximalt lidande med syfte att uppmuntra folket att störta regeringen.

Professorn Gabriel Hetland hävdade redan 2016 i tidningen The Nation att Obama-administrationen ”förhindrade Venezuela från att erhålla nödvändig utländsk finansiering och investeringar”. Sådana politiska åtgärder, noterar Hetland, har haft en betydande och mycket skadlig inverkan då Venezuela varit i desperat behov av dollar och hindrats från att få tillgång till dem av Washington.

I augusti 2017, två veckor innan Trump intensifierade sanktionerna mot Venezuela, noterade FN:s speciella rapportör Idriss Jazairy att sanktionerna ”skulle försämra situationen för folket i Venezuela”. Sanktioner har en negativ inverkan på länder och kan få förödande konsekvenser för folk i utvecklingsländer [så som Venezuela] när ekonomin försämras. Enligt ekonomen Mark Weisbrot infördes sanktionerna för att ”förhindra en ekonomisk återhämtning och för att öka bristen på läkemedel och livsmedel”.

När den venezolanska presidenten Nicolás Maduro i november 2017 föreslog ett möte med borgenärerna för att diskutera en omstrukturering av landets offentliga skuld, varnade Trump-administrationen obligationsinnehavare från USA. Att närvara vid detta möte kunde strida mot USA:s ekonomiska sanktioner mot Venezuela och kan straffas med 30 år i fängelse eller mer.

Samma månad beslutade USA om ytterligare sanktioner som försvårar för Venezuela att betala de obligationer som har löpt ut med nya obligationer. Något som stater regelbundet gör. Sanktionerna försvårar även möjligheten för Venezuela att genomföra en omstrukturering av skulden.

Inget av detta nämns när USA-medier rapporterar om de svårigheter som venezolaner står inför eller när de beskriver orsakerna till Venezuelas ekonomiska kris.

Finansexperten från Torino Capital Francisco Rodríguez skriver i en artikel i Foreign Policy (2018-01-12) att det problematiska är tron att de ekonomiska sanktionerna endast kan skada den venezolanska regeringen utan att orsaka allvarliga skador på vanliga venezolaner. Det är omöjligt. 95 procent av Venezuelas exportintäkter kommer från olja som säljs av det statliga oljebolaget. Att hindra regeringen från att skaffa dollar innebär att ekonomin blir utan hårdvaluta som behövs för att betala för import av mat och medicin. Detta riskerar att leda landet från den nuvarande humanitära krisen till en humanitär katastrof.

Läs mer https://fair.org/home/exonerating-the-empire-in-venezuela (engelska)

NordicVene 180329