USA utövar arrogant sina lagar i hela världen

Alex Saab på mural i Caracas. Foto: orinocotribune.com

USA fängslar affärsmän från andra länder för att de bryter mot USA:s olagliga sanktioner

Alex Saab anhölls i Cap Verde 12 juni 2020 under en mellanlandning på väg till Iran. Det för att utvisas för ”brottet” att ha brutit mot USA:s unilaterala sanktioner mot Venezuela. Han var på uppdrag för att införskaffa baslivsmedel och mediciner till regeringens sociala livsmedelsprogram CLAP, som förser flera miljoner venezolaner med mat.

USA använder sig av ekonomiska sanktioner för att störta regeringar som inte dansar efter Washingtons pipa, sådana som Venezuelas. Sanktioner är att betrakta som krigföring mot civila. Det är ett vapen som USA använder för att få misshagliga ekonomier ”att skrika” genom att hindra nödvändig import av varor som mat och mediciner, samt utrustning för att hålla igång industrier och infrastruktur. Sanktioner driver på kapitalflykt från länder som utsätts då företa och finansiella institutioner försöker hålla sig undan för att inte bli måltavlor själva för sanktioner.

USA:s sanktioner har räckvidd i hela världen och förlamande effekt på de som drabbas eftersom 95 procent av all  handel och valutaväxling mellan länder görs i US-dollar, eller nära USA-allierades valutor som Euro. Dessa finansiella- och handelstransaktioner måste gå genom det USA-kontrollerade SWIFT-banksystemet, som gör det möjligt för USA att blockera penningöverföringar oavsett storlek. Dessutom kan USA konfiskera flera miljarder dollar som innehas av misshagliga regeringar och individer. Genom att kontrollera det internationella finansiella systemet kan Washington kräva av banker i andra länder att de ska acceptera USA:s sanktioner. I annat fall utsätts de själva för dryga böter och sanktioner.

FN har klargjort att USA:s sanktioner är unilaterala straffåtgärder som bryter mot internationell rätt. FN:s Generalförsamling har upprepade gånger uppmanat alla stater att inte erkänna eller tillämpa ensidiga straffåtgärder, sådana som USA använder.

Trots det fortsätter USA att fritt och öppet ignorera FN genom att införa sina ensidiga sanktioner mot länder som Venezuela, något som redan orsakat fler än 100 000 döda fram till mars 2020.

Nyligen har USA fört sina sanktioner till en ännu högre nivå genom att försöka få utländska affärsmän utlämnade. Dessa som inte brutit mot internationell lag. Venezolanen Alex Saab, Meng Wanzhou från kinesiska Huawei och Chol Myong från Nordkorea anklagas var och en för att bryta mot USA:s sanktioner. Det trots att ingen av dem är USA-medborgare, inte bor i USA och inte bedriver affärer i USA.

Obamaadministrationen införde ensidiga sanktioner mot Venezuela 2015 med det totalt grundlösa påståendet att Venezuela utgjorde ”ett ovanligt och extraordinärt hot mot den nationella säkerheten”. Som nyhetsbyrån Reuters skrev vid tillfället: ”Att deklarera att ett land utgör ett hot mot den nationella säkerheten är det första steget för att påbörja USA:s sanktionsprogram.”

Den venezolanske affärsmannen Saab är ett speciellt sändebud för Venezuela och har diplomatisk immunitet. Han var på väg till Iran för att köpa livsmedel, mediciner och medicinsk utrustning. Han anhölls, i praktiken kidnappades han i Cap Verde i juni 2020 och har sedan dess hållits förvarad i fängelse och nu i husarrest. Saab pekar på att hans ”olagliga gripande är helt och hållet politiskt motiverat.”

USA anklagar Saab för penningtvätt. ”Penningtvätt” i det här fallet betyder inget annat än internationell handel vars betalning passerar genom det US-kontrollerade SWIFT systemet. Det är anklagelsen USA använder för att genomdriva sina unilaterala straffåtgärder i hela världen.

Saab förklarar: ”Jag har arbetat sedan 2015 för att skaffa in baslivsmedel, medicin och andra varor för att förse regeringens sociala välfärdsprogram CLAP med varor. Sedan 2018 har jag arbetat som statstjänsteman, som speciellt sändebud och inte som privat affärsman.”  Saab arresterades för att inte följa USA:s sanktioner mot hans folk genom sitt uppdrag att köpa livsmedel till venezolanerna som lider under sanktionerna.

Saab sa nyligen i en intervju: ”I sju månader…från den första dagen av mitt bortförande har de torterat och försökt pressa mig att skriva på utlämningsdeklaration och vittna falskt mot min regering.” Han vägrade och säger: ”President Maduro har visat otroligt ledarskap inför dessa sanktioner som saknar motstycke och inför USA:s smutsiga politiska tricks. Jag är hedrad av att kunna hjälpa president Maduro på varje sätt jag kan, då han försöker att se till befolkningens välbefinnande.” I fängelset hölls Saab i mörker 23 timmar om dygnet och fick ”ligga på betonggolvet”. Han har delvis förlorat synen. ”Jag förbjöds att prata med någon i fängelset och alla var förbjudna från att prata med mig…Jag har gått ner 25 kilo.”

25 mars 2021 avgjorde domstolar i Schweiz att det inte finns något som tyder på att Saab skulle gjort något olagligt. De stängde en tvåårig utredning om honom för påstådd penningtvätt genom schweiziska banker. Strax efter uttalandet från Schweiz drog USA:s finansdepartement tillbaka sanktioner mot en grupp företag som påstås vara kopplade till Saab.

Medan Cap Verdes myndigheter accepterade Saabs överlämnande till USA så förklarade domstolen Economic Community of West African States (ECOWAS) gripandet för olagligt och därför kan han inte utlämnas. Också Afrikas juristförening har dömt att det diplomatiska sändebudet inte ska hållas fängslad. Men oavsett det kräver Bidenadministrationen att Cap Verde håller Saab i husarrest i väntan på att få honom utlämnad till USA. 

Trots domen i ECOWAS viker Cap Verde ner sig för USA och vägrar att släppa Saab.

Fallen med Saab, Meng Wanzhou och Mun Chol Myong öppnar dörren för Washington att anklaga varenda person i världen för ”organiserad brottslighet, penningtvätt eller finansiering av terrorism”. Det oavsett om de sysslar med fullt legal internationell handel, men som USA anser bryta mot dess egeninförda, olagliga sanktioner mot andra länder.

Alliance for Global Justice 210516

The US Plan to Imprison Businesspeople in other Countries for “Violating” Illegal US Sanctions: The Case of Alex Saab

The US Plan to Imprison Businesspeople in other Countries for “Violating” Illegal US Sanctions: The Case of Alex Saab | Alliance for Global Justice (afgj.org)

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72