Venezuela_Alex Saab

Venezuela_Alex Saab

Venezolanen Alex Saab är fängslad på order av USA. ”Brottet” är att försöka skaffa mat till Venezuelas befolkning.