USA vill tvinga världen tillbaka till sin värsta tid!

Tal av Kubas president Miguel Díaz Canel, 2019-07-16

på Nationalförsamlingens Säsongsavslutning och Kulturarbetarförbundet UNEACs elfte kongress.

USAs nuvarande regering, visar förakt mot andra länder och är inställd på att återvända till världens värsta tider, man utfärdar de mest oförskämda hot och fräcka inblandning i andra länder med ständiga ultimatum, innefattande invasionshot. Man har offentligt mer än en gång uttryckt att målet är att krossa all alternativ utveckling, som skiljer sig från den barbariska kapitalism som USA försöker sprida i världsdelen.

Venezuelas, Nicaraguas och Kubas regeringar godtar inte att Trump-regeringen dammar av Monroedoktrinen. Man går ner i ett träsk av löjliga lögner för att framställa nämnda latinamerikanska nationer, vilka kämpar för att ta sig ur ärvd underutveckling, som hot mot det mäktiga imperiets nationella säkerhet.

De som nu har ansvar för denna inflytelserika nations politiska ledning har visat att de struntar i sina åtaganden och den lagstiftning som de allra flesta nationer i världen av fri vilja antagit, och struntar i folkens rätt till självbestämmande och principen om likaställd självständighet bland nationer.

De tror att deras önskemål kan påtvingas andra, även deras egna allierade, genom hot och bestraffningar, med höga tullavgifter och andra tvingande, ensidiga åtgärder. I de allvarligaste fallen tar de till okonventionell krigföring eller väpnad konflikt, oavsett följderna, kupperna och den öppna påtvingade regimskiftesstrategin. Man använder från ”fake news” till sabotage av datanätverk som upprätthåller landets vitala utveckling.

USA-administrationen avser att snabbt bryta ner det system av internationella förbindelser som byggts upp på FN-stadgans principer.  I väst har USAs regering öppet hävdat den ökända Monroedoktrinen giltighet – ett uråldrigt redskap för kolonialismen, nykolonialismen och imperialismen – som förnekar rätten till självbestämmande, och hotar självständigheten för alla länder i världsdelen, utan undantag, och avser att skrämma hela världen.

USAs hållning gentemot Kuba håller fast vid det gamla målet att strypa landet ekonomiskt genom att skruva åt blockaden och driva fram politisk oro. För detta använder de tiotals miljoner USdollar varje år för att splittra, förvirra och försvaga vårt folks enade krafter, man för en våldsam propaganda för att smutskasta revolutionen, dess ledare, dess ärorika historiska arv, svärta ner vår ekonomiska och sociala politik för utveckling och rättvisa, utrota politiska vänsterkrafter och folkliga rörelser i världsdelen, återgå till McCarthyismen för att krossa socialismens idéer.

Men som Raul påpekade senast den 10 april inför denna Nationalförsamling: ”Trots sin väldiga makt kan imperialismen inte bryta ner ett enat folks värdighet, ett folk som är stolta över sin historia och den frihet det erövrat med så stora uppoffringar.”

Översättning Eva Björklund.