USAs besynnerliga uttalande mot Bolivars fosterland tillbakavisas

Bolivarianska Republiken Venezuela Utrikesdepartementet
Kommuniké

USAs besynnerliga uttalande mot Bolivars fosterland tillbakavisas

Bolivarianska Republiken Venezuela tillbakavisar Vita husets oerhörda uttalande som publicerades den 17 juli 2017.

Det är ett aldrig tidigare skådat dokument, som på grund av sin låga nivå och urusla kvalitet gör det svårt att förstå avsändarens avsikter. Uppenbarligen har USAs regering för vana att i sina internationella förbindelser förödmjuka andra nationer och tro att mottagaren som svar som vanligt ska underkasta sig. Den skyttegrav som USA gräver i sitt förhållande till Venezuela gör det svårt för hela det internationella samfundet att på rationell grund förutspå USAs kommande handlande.

USAs regering visar skamlöst sin fullständigt partiska uppslutning bakom det venezolanska politiska livets våldsamma och extremistiska sektorer, som föredrar terrorism för att störta en folklig, demokratisk regering.

Den venezolanska oppositionens moraliska bankrutt har dragit med president Trump att begå ett öppet angrepp mot ett latinamerikanskt land. Vi vet inte vem som kan ha författat, och ännu mindre vem som beordrat ett så begreppsmässigt och moraliska undermåligt uttalande.

Den venezolanska oppositionens tunna demokratiska slöja har fallit och nu avslöjas USA-regeringens starka brutala inblandning och uppbackning av det våld som har drabbat Venezuelas folk de senaste fyra månaderna.

Det är inte första gången som vi fördömer och bemöter så befängda hot som i detta oerhörda dokument.

Vi uppmanar Latinamerikas och Karibiens folk, och alla fria folk i världen, att inse omfattningen av det brutala hotet i detta imperialistiska uttalande, och försvara den internationella rättens grundläggande principer om nationell suveränitet, självbestämmande och oberoende.

Den ursprungliga rätten att beslut om Venezuelas grundlag tillkommer enbart Venezuelas folk. Nationens grundlagsförsamling väljs av folket i Venezuela genom direkt, allmännelig och hemlig röstning, under överinseende av det nationella valrådet i enlighet med vårt rättssystem. Det är en politisk handling i en suverän republik som varken någon eller något kan stoppa. Grundlagsförsamlingen blir av!

Idag är Venezuelas folk fritt och står enat mot ett främlingsfientligt och rasistiskt imperiums oförskämda hot. Befriarens antiimperialistiska ideal är mer relevant än någonsin:

”USA verkar av högre makter fått uppgiften att hemsöka Amerika med elände i frihetens namn”, Simón Bolívar

(översättning Eva Björklund)